Основи менеджменту

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Основи менеджменту by Mind Map: Основи менеджменту

1. СУТЬ, РОЛЬ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

1.1. Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності

1.1.1. managers

1.2. Суть, зміст менеджменту та управління

1.2.1. Task

1.2.2. Prerequisites

1.3. Менеджмент як система наукових знань та як мистецтво управління

2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ

2.1. Еволюція управлінської думки у світі та в Україні

2.2. Становлення перших теорій управління

2.3. Школа наукового управління

2.4. Школа людських відносин

3. ЗАКОНИ, ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ МЕНЕДЖМЕНТУ

3.1. Закони та закономірності менеджменту

3.2. Суть, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети

3.3. Загальні принципи управління

3.4. Сучасні принципи менеджменту

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ

4.1. Поняття організації

4.2. Загальні характеристики організацій та складові її успіху

4.2.1. Внутрішнє середовище організації

4.3. Зовнішнє середовище організації