природознавсво

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
природознавсво by Mind Map: природознавсво

1. Повітря та вода

1.1. Властивості повітря

1.2. Склад води

1.3. Значення води та повітря для життя людини

2. Рослини

2.1. Будова рослин

2.2. Розмноження рослин

3. Тварини

3.1. Розмноження тварин

3.2. Довкілля тварин

3.3. Охорона тварин

4. Людина

4.1. Шкіра людини

4.2. Будова людини

4.3. Живлення людини