Get Started. It's Free
or sign up with your email address
3.5 by Mind Map: 3.5

1. 3.5 Votering: Verksamhetsplan, budget och medlemsavgift för 2010

1.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) ATT bifalla styrelsens förslag till Verksamhetsplan för 2010 mot avslag

1.2. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) ATT medlemsavgiften för 2010 fastställs till 0 kronor mot avslag

1.3. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) Bordläggning mot avslag

1.3.1. V2. (Fredag 00:00 - 24:00) ATT årsmötet delegerar löpande beslutsrätt om budget till styrelsen; ATT årsmötet använder verksamhetsplanen för att sätta ramar för verksamheten i den omfattning som årsmötet anser krävas. mot ATT årsmötet antar budget för 2010 enligt styrelsens budgetbeslut 2010-03-14: http://forum.piratpartiet.se/Attachment3496.aspx mot ATT styrelsen själv styra över budgeten under förutsättning att den löpande budgeten och dess utfall kan följas av partiets medlemmar i realtid.

1.3.1.1. V3. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag