Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

3.5 by Mind Map: 3.5
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

3.5

3.5 Votering: Verksamhetsplan, budget och medlemsavgift för 2010

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) ATT bifalla styrelsens förslag till Verksamhetsplan för 2010 mot avslag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) ATT medlemsavgiften för 2010 fastställs till 0 kronor mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) Bordläggning mot avslag