Simulacija dizala

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Simulacija dizala by Mind Map: Simulacija dizala

1. Generiranje podataka

1.1. Unos imena i prezimena

1.2. Odabir dobnih skupina

1.3. Generiranje OIB-a

1.4. Generiranje spola

1.5. Generiranje tezine

1.6. Generiranje datuma rodenja

1.7. Dodavanje osoba u dizalo

2. Rad dizala

2.1. Provjera podataka

2.1.1. Provjera prosjecne tezine

2.1.2. Provjera omjera m i z osoba po dobnim skupinama

2.2. Odabir kata

2.2.1. <=5

2.3. Izbacivanje elemenata iz stoga

2.4. Dodavanje elemenata na pomocni stog

2.5. Prepisivanje pomocnog stoga na glavni

3. Rekurzija

3.1. Provjera stoga (IsEmptyS())

3.2. Dohvat elementa

3.3. Brisanje elementa

3.4. Rekurzivni poziv

3.5. Provjera uvjeta

3.6. Prepisivanje elementa na stog

4. Stog (dizalo)

4.1. Podaci

4.1.1. OIB

4.1.2. Ime i prezime

4.1.3. Spol

4.1.4. Datum rodenja

4.1.5. Tezina

4.2. Pomocni stog