Dizalo - stog

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Dizalo - stog by Mind Map: Dizalo - stog

1. ulazDizalo()

1.1. For 16 iteracija

1.1.1. dajOsobu()

1.1.1.1. Uzimamo random iz unešene liste ljudi

1.1.1.2. Ako spol odgovara provjeravamo dob

1.1.1.3. Dodjeljujemo osobi tezinu

1.1.1.4. Ako dob odgovara provjeravamo tezinu

1.1.1.5. Ako sve odgovara stavljamo osobu u dizalo inače uzimamo novu osobu

2. Popis ljudi

2.1. Otvaranje datoteke

2.1.1. Ako nema datoteke gasimo program

2.1.2. Ako ima datoteke citamo iz nje

2.1.3. Dodjeljujemo random OIB

2.1.4. Kada smo sve procitali zatvaramo ju

3. Operacije

3.1. stog_polje.h stog_pokazivac.h

3.2. PushS TopS PopS InitS IsEmptyS

4. Izlaz osmi kat

4.1. Rekurzija

4.1.1. Spremam elemente u pomocni

4.1.2. Ako dodem do kraja vracam se

4.1.3. Ako pomocni ne zadovoljava uvjete ne vracam ga u polje

5. Struct-ovi

5.1. osobaStrukt

5.1.1. osobaStrukt{ int tezina, datum[3]; char ime[30], prez[30], spol, OIB[12]; };

5.2. pokazivac.h

5.2.1. stogStrukt{ osobaStrukt osoba; stogStrukt *sl; };

5.3. polje.h

5.3.1. stogStrukt{ osobaStrukt osoba[10000]; short kursor; };

6. Izlaz _kat69

6.1. Kopiram stog u pomocni (samo sto je redoslijed obrnut)

6.2. Vraćam nazad samo one ljude koji su djevice

7. main

7.1. Slijedni poziv funkcija

7.1.1. ulazDizalo()

7.1.2. osmiKat()

7.1.3. _kat69()