Z2_MM_Sabolic_Matija

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Z2_MM_Sabolic_Matija by Mind Map: Z2_MM_Sabolic_Matija

1. Main funkcija

1.1. 1. Ulaz osoba u prizemlju

1.2. 2. Izlaz na određenom katu

1.3. 3. Izlaz na 8. katu

1.4. 4. Ispis osoba u liftu

1.5. 5.Izlaz iz programa

2. Header funkcije

2.1. stog_polje.h

2.1.1. InitS(S)

2.1.2. IsEmptyS(S)

2.1.3. TopS(S)

2.1.4. PopS(S)

2.1.5. PushS(x,S)

2.2. stog_pokazivac.h

2.2.1. InitS(S)

2.2.2. IsEmptyS(S)

2.2.3. TopS(S)

2.2.4. PopS(S)

2.2.5. PushS(S)

3. Funkcije

3.1. Ulaz osoba u prizemlju

3.1.1. Generiranje OIB-a

3.1.2. Generiranje spola

3.1.3. Generiranje težine

3.1.4. Generiranje imena

3.1.5. Generiranje prezimena

3.1.6. Unos datuma rođenja

3.2. Izlaz na određenom katu

3.2.1. Provjeravanje horoskopskog znaka

3.2.1.1. Ako je horoskopski znak riba - izlaz iz lifta

3.2.1.2. Ako nije - ostajanje u liftu

3.2.2. Ispis osoba u liftu

3.2.2.1. Ispis OIB-a

3.2.2.2. Ispis spola

3.2.2.3. Ispis težine

3.2.2.4. Ispis prezimena

3.2.2.5. Ispis imena

3.2.2.6. Ispis datuma rođenja

3.3. Izlaz na 8. katu

3.3.1. Provjeravanje da li je osoba ženksog spola i je li lakša od 50kg ili teža od 90kg

3.3.1.1. Ako zadovoljava uvjete - izlaz iz lifta

3.3.1.2. Ako ne zadovoljava - ostajanje u liftu

3.3.2. Ispis osoba u liftu

3.3.2.1. Ispis OIB-a

3.3.2.2. Ispis spola

3.3.2.3. Ispis težine

3.3.2.4. Ispis prezimena

3.3.2.5. Ispis imena

3.3.2.6. Ispis datuma rođenja

3.4. Ispis osoba u liftu

3.4.1. Ispis OIB-a

3.4.2. Ispis spola

3.4.3. Ispis težine

3.4.4. Ispis prezimena

3.4.5. Ispis imena

3.4.6. Ispis datuma rođenja