Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Simulacija Dizala by Mind Map: Simulacija Dizala

1. stog_pokazivaci.h

1.1. TopS()

1.2. Push()

1.3. IsEmpty()

1.4. PopS()

1.5. InitS()

2. stog_polje.h

2.1. TopS()

2.2. Push()

2.3. IsEmpty()

2.4. PopS()

2.5. InitS()

3. struct stog

4. struct element

5. generiraj()

5.1. string slogovi

5.2. generiraj ime

5.3. generiraj datum i težinu

5.4. provjeri distribuciju

5.5. dodaj u stog

5.6. pozovi "ispis()"

6. ispis()

7. izlazHoroskop

7.1. slijedno izbacuj

7.2. pozovi "ispis()"

8. izlazTezina()

8.1. rekurzivno izbacuj

8.2. pozovi "ispis()"