Konstruktív pedagógia

Short guideline how to write an interesting blog post

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Konstruktív pedagógia by Mind Map: Konstruktív pedagógia

1. előtörténete

1.1. matematika

1.2. művészettörténet

1.3. Piaget munkái

1.4. kognitív pszichológia

2. 2. lényege:

2.1. ismeretelmélet

2.2. A tudás egyéni konstrukció. Folyamata a tanulás.

2.2.1. motiváció

2.2.2. beépíthető információ

2.3. Megelőző tudás

2.4. Adaptív ismeret

2.5. gyerektudomány

3. 3. elméletek a tanulásról

3.1. Ókor, középkor

3.1.1. tekintélyelv

3.1.2. deduktív

3.1.3. reproduktív

3.1.4. memoriter

3.2. Comenius

3.2.1. empirizmus

3.2.2. asszociációs szemlélet

3.2.3. induktív

3.2.4. szemléltetés

3.3. Reformpedagógiák

3.3.1. Piaget cselekvéselmélete

3.3.1.1. .É.

4. 4. Tudományos forrásai

4.1. Leave it open

4.2. Ask your readers a question

4.3. Short summary, KISS (= Keep it simple and stupid)

4.4. Tell your opinion