Program (simulacija dizala u stambenoj zgradi)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Program (simulacija dizala u stambenoj zgradi) by Mind Map: Program (simulacija dizala u stambenoj zgradi)

1. Zaglavlje

1.1. standardne biblioteke

1.1.1. iostream

1.1.2. cstdlib

1.1.3. cstime

1.1.4. csstring

1.2. polje.h

1.2.1. IsEmpty

1.2.2. TopS

1.2.3. PopS

1.2.4. PushS

1.2.5. InitS

1.3. pok.h

1.3.1. IsEmpty

1.3.2. TopS

1.3.3. PopS

1.3.4. PushS

1.3.5. InitS

2. Glavni izbornik

2.1. 1. dodaj osobe u dizalo

2.2. 2. izlaz iz dizala na određenom katu

2.3. 3. izlaz iz dizala na osmom katu

2.4. 4. ispis svim osoba u dizalu

2.5. 9. izlaz iz programa

3. funkcije

3.1. unos osobe

3.1.1. generiranje OIB-a

3.1.2. generiranje težine

3.1.3. generiranje spola

3.1.4. unos datuma rođenja

3.1.4.1. dan rođenja

3.1.4.2. mjesec rođenja

3.1.4.3. godina rođenja

3.1.5. unos imena

3.1.6. unos prezimena

3.2. izlaz na određenom katu (pomoćni stog)

3.2.1. odabrati kat za izlaz

3.2.2. osobe koje izlaze iz dizala, tj. osobe jednakog horoskopskog znaka kao ja (ovan), tj. rođene od 21.3.-20.4.

3.2.3. ispis osoba koje su ostale u dizalu

3.3. izlaz na osmom katu (rekurzija)

3.3.1. osobe muškog spola

3.3.2. osobe >50 kg ili <90 kg

3.3.3. ispis osoba koje su izašle

3.3.4. ispis osoba koje su ostale

3.4. ispis osoba u dizalu

3.4.1. odrediti broj osoba po spolu

3.4.1.1. broj muških osoba

3.4.1.2. broj ženskih osoba

3.4.2. sortirati osobe prema spolu

3.4.2.1. muški na početku polja

3.4.2.2. ženske na kraju polja

3.4.3. odrediti optimalnu težinu

3.4.3.1. odabrati osam ženskih osoba

3.4.3.2. odabrati osam muških osoba

4. By the way, this is a floating topic. To create a floating topic, simply drag it away from the map center.

5. elementi stoga

5.1. OIB osobe

5.2. težina osobe

5.3. spol osobe

5.4. ime osobe

5.5. prezime osobe

5.6. datum rođenja