Юрист

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Юрист by Mind Map: Юрист

1. Фізична особа, яка має професійні правові знання у галузі юридичних наук, законодавства й практики його застосування.

1.1. До юристів можна віднести:

1.1.1. людей, які отримали юридичну освіту;

1.1.2. правознавців, вчених, які вивчають право;

1.1.3. практикуючих фахівців у галузі права.

2. Справжній юрист. Який він?

2.1. повинен знати і поважати закони;

2.2. повинен керуватися принципом верховенства права;

2.3. повинен мати здатність концентруватися і швидко перемикати свою увагу, бути врівноваженим і зібраним;

2.4. повинен правильно і ефективно організовувати свою діяльність і, більше того, самокритично аналізувати її результати;

2.5. повинен бути гуманним і справедливим, чітко зважувати всі за і проти.

3. Сфери праці юриста можна класифікувати таким чином:

3.1. правові послуги: консультування, правовий супровід, представництво, правовий аудит і ін;

3.2. правовий нагляд і контроль;

3.3. правосуддя та вирішення спорів (кримінально-правового, адміністративно-правового та цивільно-правового характеру).

4. Юрист повинен формувати свій професіоналізм з таких видів культури:

4.1. психологічна культура;

4.2. політична культура;

4.3. професійно-правова культура;

4.4. етична культура;

4.5. естетична культура.

5. Для суспільства правова робота юриста має такі позитивні результати:

5.1. економія праці;

5.2. підвищення якості та ефективності процедур у сфері реалізації права;

5.3. розширення доступу до послуг правового характеру та створення конкуренції за пропозицією цих послуг.

6. Для суспільства правова робота юриста може мати такі негативні наслідки:

6.1. відволікання кадрів з інших областей соціальної діяльності;

6.2. концентрація влади в руках спеціалізованого апарату, що може привести до зловживань службовим становищем;

6.3. тиск на державний бюджет та ін.