סוגי תפילות

L1
LIR 123
Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
סוגי תפילות by Mind Map: סוגי תפילות

1. תפילת שחרית

2. תפילת מנחה

3. תפילת ערבית

4. תפילת קדיש

5. תפילת הדרך

6. תפילת עמידה

7. תפילת שמע ישראל

8. תפילת הפרנסה

9. סליחות

10. קבלת שבת