PLE Alumnado francés EOI Sierra Morena

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PLE Alumnado francés EOI Sierra Morena by Mind Map: PLE  Alumnado francés EOI Sierra Morena

1. CONTENIDOS

1.1. Fichas prácticas contenidos lingüísticos

1.2. Contenidos léxicos

1.2.1. Mapas mentales

1.2.1.1. MindMeister

1.2.1.2. Mind42

1.2.2. Google Drive

1.2.2.1. Google Docs

1.2.2.2. Google Sheets

1.2.3. Pinterest

1.3. Contenidos fonológicos

1.3.1. Soundcloud

2. DESTREZAS

2.1. Expresión escrita

2.1.1. Google Drive

2.1.1.1. Google Docs

2.1.1.1.1. Trabajo colaborativo

2.1.1.1.2. Tareas individuales

2.1.1.2. Google Presentations

2.2. Interacción escrita

2.2.1. Google Plus

2.2.2. Dipity

2.2.3. Koowall

2.3. Comprensión/expresión oral

2.3.1. Souncloud

2.3.2. Canal Youtube

2.4. Lectura/comprensión escrita

2.4.1. Google Drive

2.4.2. Issuu

3. INFORMACIÓN

3.1. INFORMACIÓN/INTERACCIÓN

3.1.1. REDES SOCIALES

3.1.1.1. Facebook del Departamento

3.1.1.2. Google +

3.1.1.3. Twitter

3.1.2. e-mail

3.2. INFORMACIÓN ESTÁTICA

3.2.1. Web del Departamento

3.2.1.1. Blog del Departamento: actividades de clase