Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Трансформатор by Mind Map: Трансформатор

1. Режими роботи трансформатора

1.1. Режим холостого ходу

1.2. Режим короткого замикання

1.3. Режим навантаження

2. Визначення поняття

2.1. Трансорматор - це статичний електромагнітний пристрій, що має дві або більше індуктивно зв'язані обмотки і призначений для перетворення за допомогою електромагнітної індукції однієї або кількох систем (напруг) змінного струму в одну або декілька інших систем (напруг) змінного струму без зміни частоти системи (напруги) змінного струму

3. Застосування трансформатора

3.1. Лінії електропередач

3.2. Побутові прилади

3.3. В розподільчі прилади

4. Коефіцієнт корисної дії сучасних трансформаторів

4.1. досягає значень 0,95…0,996

5. Будова і принип дії

5.1. Найпростіший трансформатор складається з обмоток на спільному осерді. Одна з обмоток під'єднана до джерела змінного струму. Ця обмотка називається первинною. Інша обмотка, вторинна, служить джерелом струму для навантаження. Створений струмом у первинній обмотці змінний магнітний потік викликає появу е.р.с. у вторинній обмотці, оскільки обидві обмотки мають спільне осердя. Співвідношення е.р.с. у вторинній обмотці й напруги на первинній залежить від кількості витків у обох обмотках.

6. Види трансформаторів

6.1. Силовий

6.2. Автотрансформатор

6.3. Узгоджувальний

6.4. Вимірювальний

6.5. Імпульсний

6.6. Резонансний