Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Magazijn by Mind Map: Magazijn

1. Besparing op diverse punten in het order proces

1.1. Retour afgeboekte producten zowel vers als diepvries het totaal bedrag 2013 =

1.2. Kunnen we ook de extra kosten zien als er nieuwe goederen zijn verzonden om de retourklacht op te lossen?

1.3. Recht getrokken verschillen in voorraad mutatie over periode=

1.4. Verkeerd behandelde orders over periode Is totaal bedrag ?

1.5. De tijd nu benodigd voor afhandeling per klacht Wie behandeld Wie crediteert wie registreert. tijdsduur afhandeling retour proces waarbij de taken in dit proces verdeeld zijn over 3 personen

1.6. De tijd die nu benodigd is voor het oplossen van voorraad verschillen per week voorzichtige schatting 1 medewerker 2 uur per week totaal 1 medewerker 104 uur per jaar 3000 euro kosten

1.7. Tijdbesparing door het wegvallen van fout pickingen producten

2. Foutloze Ingang-controle

2.1. Bij binnenkomst Goederen word het inkoop nummer (IO-0001) in het systeem door voorraad beheer omgezet naar inkomende magazijn opdracht.

2.2. het systeem berekend vervolgens het aantal stuks per product en deelt dit getal door het totaal aantal goederen binnenkomend vermeld in de inkoop order. het systeem weet nu hoeveel producten het worden en wat voor ID in TAG is geschreven.

2.3. Vervolgens word deze informatie automatisch bij het uitprinten van de inkoop order vermeld in het RFID ID-nummer ook andere informatie kan desgewenst uit het artikel bestand aan de ID TAG worden meegegeven.

2.4. Voorraad in kaart brengen doormiddel van TAGS Inbound medewerker verifieert het binnenkomende product via scanning van de bestaande barcode vervolgens koppelt de handscanner ook de barcode informatie aan het aan te brengen TAG Label. De meeste scanners in de markt bezitten de dubbele functionaliteit Barcode/RFID scanning

2.5. Deze inbound controle is nieuw en werd eerder handmatig door medewerker gecontroleerd waarbij een reële foutkans aanwezig was. Nu realiseren wij met deze nieuwe werkwijze een foutloos proces waarbij door middel van koppeling RFID rol-nummer (pallet niveau) naar (barcode product). Deze Deze koppeling resulteert automatisch in een foutloos proces benodigd voor verdere verwerking van de goederen in het magazijn.

2.6. Besparing gerealiseerd met foutloze binnenkomst

3. Voordelen 100% Registratie