Klasa II

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Klasa II by Mind Map: Klasa II

1. Części Mowy

1.1. Odmienne

1.1.1. Rzeczownik

1.1.1.1. Pytania kto, co

1.1.1.2. Odmienia się przez

1.1.1.2.1. Przypadki - deklikancja

1.1.1.2.2. Liczby

1.1.1.3. Ma przypisany rodzaj

1.1.1.4. I podział

1.1.1.4.1. własne

1.1.1.4.2. pospolite

1.1.1.5. II podział

1.1.1.5.1. Abstrakcyjne

1.1.1.5.2. Konkretne

1.1.1.6. III podział

1.1.1.6.1. Osobowe

1.1.1.6.2. Nieosobowe

1.1.2. Czasownik

1.1.2.1. Co robi, w jakim jest stanie, co się z nim dzieje

1.1.2.2. Odmienia się przez

1.1.2.2.1. osoby

1.1.2.2.2. liczby

1.1.2.2.3. czasy

1.1.2.2.4. strony

1.1.2.2.5. tryby

1.1.2.3. Czasowniki przechodnie - występują w formie czynnej i biernej

1.1.2.4. Czasowniki nieprzechodnie - tylko forma czynna

1.1.2.5. Aspekt czasownika

1.1.2.5.1. dokonany

1.1.2.5.2. niedokonany

1.1.3. Przymiotnik

1.1.3.1. jaki, jaka, jakie

1.1.3.2. najczęściej określenie rzeczownika

1.1.3.3. nazwa wywodzi się od słowa „przymiot” – czyli cecha, właściwość

1.1.3.4. odmienia się przez

1.1.3.4.1. przypadki

1.1.3.4.2. liczby

1.1.3.5. nie może posiadać określonego rodzaju

1.1.3.6. Grupy przymiotników

1.1.3.6.1. Relacyjne

1.1.3.6.2. Jakościowe

1.1.3.6.3. Dzierżawcze

1.1.3.6.4. Nieodmienne

1.1.4. Zaimek

1.1.4.1. Podział ze względu na funkcje

1.1.4.1.1. osobowe

1.1.4.1.2. zwrotne

1.1.4.1.3. dzierżawcze

1.1.4.1.4. wskazujące

1.1.4.1.5. pytające

1.1.4.1.6. względne

1.1.4.1.7. nieokreślone

1.1.4.1.8. przeczące

1.1.4.1.9. upowszechniające

1.1.4.2. Podział ze względu na rodzaj odmiany

1.1.4.2.1. rzeczowne – zaimek rzeczowny (np. ja, ty, my, wy, oni, kto, co, nic, ktoś)

1.1.4.2.2. przymiotne – zaimek przymiotny (np. mój, twój, nasz, taki, który, inny, tamten, ta, ci)

1.1.4.2.3. Liczebne – zaimek liczebny (np. ile, tyle)

1.1.5. Liczebnik

1.1.5.1. główne – jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, sto, tysiąc, milion

1.1.5.2. porządkowe – pierwszy, setny, tysięczny

1.1.5.3. ułamkowe – ćwierć, pół, półtora, jedna druga, trzy czwarte, cztery piąte

1.1.5.4. zbiorowe – dwoje, troje, czworo, pięcioro, sześcioro, siedmioro, ośmioro, dziewięcioro, dziesięcioro

1.1.5.5. mnożne – podwójny, potrójny, poczwórny

1.1.5.6. nieokreślone – niewiele, kilka, kilkadziesiąt, kilkaset, wiele, trochę, dużo, mało

1.1.5.7. wielorakie – dwojaki, trojaki

1.1.5.8. wielokrotne – trzykroć, dwakroć

1.1.5.9. wielowyrazowe – dwadzieścia dwa, sto dziewięćdziesiąt dwa

1.2. Nieodmienne

1.2.1. przyimek

1.2.1.1. przyimki proste – np. z, do, na, bez, za, pod, u, w, nad, o, od, po...

1.2.1.2. przyimki złożone, są złożone z przyimków prostych (np. z + nad = znad, po + przez = poprzez)

1.2.2. partykuła

1.2.2.1. li, czy, no, że, niech, by, nie

1.2.3. wykrzyknik

1.2.4. spójnik

1.2.4.1. łączne, np. a, i, oraz, tudzież

1.2.4.2. rozłączne, np. albo, bądź, czy, lub

1.2.4.3. wykluczające, np. ani, ni

1.2.4.4. przeciwstawne, np. a, aczkolwiek, ale, jednak, lecz, natomiast, zaś

1.2.4.5. wyjaśniające, np. czyli, mianowicie, to jest

1.2.4.6. Wyróżnia się 15 spójników zobowiązujących do postawienia przecinka:

1.2.4.6.1. aby

1.2.4.6.2. ale

1.2.4.6.3. bo

1.2.4.6.4. bowiem

1.2.4.6.5. chociaż

1.2.4.6.6. choć

1.2.4.6.7. gdyż

1.2.4.6.8. jednak

1.2.4.6.9. jeśli

1.2.4.6.10. jeżeli

1.2.4.6.11. lecz

1.2.4.6.12. natomiast

1.2.4.6.13. ponieważ

1.2.4.6.14. żeby

1.2.4.6.15. toteż

1.2.5. przysłówek

1.2.5.1. przysłówki jakościowe

1.2.5.1.1. określające czasowniki lub przymiotniki

1.2.5.2. przysłówki okolicznościowe

1.2.5.2.1. określające rzeczowniki

2. Lektury

2.1. Stary Człowiek i morze

2.1.1. ,,Człowieka można zniszczyć, ale nie można go pokonać"

2.1.2. ,,Taki jest obowiązek mężczyzny"

2.1.3. Ernest Hemigway

2.1.3.1. (1899-1961)

2.1.3.2. Pisarz amerykański, dziennikarz

2.1.3.3. W 1952 r. otrzymał Nagrodę Nobla za opowiadanie Stary człowiek i morze.

2.1.4. Bohaterowie

2.1.4.1. Santiago

2.1.4.1.1. Starszy człowiek

2.1.4.1.2. Miał oczy koloru morza

2.1.4.1.3. Jego twarz pokrywały brunatne plamy

2.1.4.1.4. Na rękach miał szramy od lin

2.1.4.2. Manolin

2.1.4.2.1. Chłopiec

2.1.4.2.2. Pomocnik Santiago

2.1.4.2.3. Bardzo zależy mu na starszym człowieku

2.2. Krzyżacy

2.2.1. Henryk Sienkiewicz

2.2.2. Bohaterowie

2.2.2.1. Zbyszko z Bogdańca

2.2.2.1.1. Bratanek Maćka

2.2.2.1.2. Najpierw zakochał się w Danusi Jurandównej

2.2.2.1.3. Potem pokochał Jagienkę ze Zgorzelić

2.2.2.1.4. Wywodzi się z rycerskiego rodu

2.2.2.1.5. ,,Grady!"

2.2.2.2. Maćko z Bogdańca

2.2.2.2.1. Stryj Zbyszka

2.2.2.3. Danusia Jurandówna

2.2.2.3.1. Wychowywała się na dworze Anny Danuty

2.2.2.3.2. Uratowała Zbyszka, zarzucając mu białą chustę na głowę

2.2.2.3.3. W tajemnicy poślubiła Zbyszka

2.2.2.3.4. Uwięziona przez Krzyżaków

2.2.2.3.5. Popadła w obłęd

2.2.2.3.6. Umarła

2.2.2.4. Jagienka ze Zgorzelic

2.2.2.4.1. Córka Zycha

2.2.2.4.2. Zachowywała się niekiedy jak mężczyzna

2.2.2.4.3. Jeździła konno

2.2.2.4.4. Kochała się w Zbyszku

2.2.2.5. Jurand ze Spychowa

2.2.2.5.1. Ojciec Danusi

2.2.2.5.2. Pobity przez Krzyżaków

2.2.2.6. Zygfryd de Löwe

2.2.2.6.1. Krzyżak odpowiedzialny za porwanie Danusi, oprawca Juranda.

2.2.2.7. Księżna Anna Danuta

2.2.2.8. Ulryk von Jungingen

2.2.2.8.1. Mistrz Zakonu Krzyżackiego, poległ pod Grunwaldem

2.2.2.9. Zawisza Czarny

2.2.2.9.1. Słynny rycerz

2.2.3. Powieść historyczna

2.2.3.1. Występują wydarzenia fikcyjne i historyczne

2.2.3.2. Historyczne - Bitwa pod Grunwaldem

2.2.3.3. Fikcyjne - Walka Zbyszka z Krzyżakiem

2.3. Kamienie na Szaniec

2.3.1. Aleksander Kamiński

2.3.2. Tytuł wzięty od wiersza Juliusza Słowackiego ,,Testament mój"

2.3.3. Bohaterowie

2.3.3.1. Alek

2.3.3.1.1. Maciej Aleks Dawidowski

2.3.3.1.2. Przywódca

2.3.3.1.3. Zmarł z powodu obrażeń odniesionych w Akcji pod Arsenałem

2.3.3.2. Zośka

2.3.3.2.1. W pierwszym wydaniu nosił pseudonim ,,Staśka"

2.3.3.2.2. Tadeusz Zawadzki

2.3.3.2.3. Dziewczęca uroda

2.3.3.2.4. Po śmierci przyjaciół załamał się i napisał pamiętnik

2.3.3.3. Rudy

2.3.3.3.1. Jan Bytnar

2.3.3.3.2. Miał ojca, matkę i siostrę

2.3.3.3.3. Jak wskazuje jego pseudonim - miał rude włosy

2.3.3.3.4. Ginie w Akcji pod Arsenałem

2.4. Latarnik

2.5. Siłaczka

2.5.1. Stefan Żeromski

2.5.2. Bohaterowie

2.5.2.1. Paweł Obarecki

2.5.2.1.1. Niegdyś biedny student

2.5.2.1.2. Później bogaty lekarz

2.5.2.1.3. Każe sobie słono płacić

2.5.2.1.4. Chciwiec

2.5.2.2. Stanisława Bozowska

2.5.2.2.1. Wiejska nauczycielka

2.5.2.2.2. Umarła na tyfus

2.5.2.2.3. Poświęciła życie na edukację wiejskich dzieci

2.5.3. Nowela

3. Gramatyka

3.1. Imiesłowy

3.1.1. Przymiotnikowy

3.1.1.1. Bierny

3.1.1.2. Czynny

3.1.2. Przysłówkowy

3.1.2.1. Współczesny

3.1.2.2. Uprzedni