SOCIEDADE EXIPCIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SOCIEDADE EXIPCIA by Mind Map: SOCIEDADE EXIPCIA

1. SACERDOTES E NOBRES

1.1. OS SACERDOTES ERAN OS QUE FACÍAN OS RITUAIS E OS CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS,LAVÁBANSE MOITO E TAMÉN DEPILÁBANSE EN SIGNO DA PUREZA, E OS NOBRES ADMINISTRABAN O PAÍS E OS ALIMETOS. TAMÉN FACÍAN QUE AS NORMAS SE CUMPLIRAN.

2. FARAÓN

2.1. É O QUE MANDA EN EXIPTO

3. FUNCIONARIOS E ESCRIBAS

3.1. OS ESCRIBAS SABÍAN ESCRIBIR E ESCRIBÍAN EN PAPIRO E NAS PIRÁMIDES, TIÑAN QUE SER ENTERRADOS CO FARAÓN. PORQUE NON PODÍA REVELAR OS SEGREDOS DA PIRÁMIDE, TAMÉN NARRABAN A VIDA DO FARAÓN. OS FUNCIONARIOS TAMÉN SABÍAN ESCRIBIR, ENCARGÁBANSE DE CONTAR O DIÑEIRO, O COBRE...

4. XEFES MILITARES

4.1. ERAN OS QUE PROTEXÍAN A EXIPTO E A O FARAÓN. MANDABAN NAS TROPAS EXIPCIAS.

5. COMERCIANTES E ARTESÁNS

5.1. OS COMERCIANTES VENDÍAN PARA GAÑAR DIÑEIRO. OS ARTESÁNS ERAN OS QUE CONSTRUÍAN,(ARQUITECTURA)

6. CAMPESIÑOS

6.1. OS CAMPESIÑOS APLICÁBANSE A AGRICULTURA E A GANDERÍA.ERAN O GRUPO MAIS NUMEROSO, UNHA PEQUENA PARTE DA COLLEITA ERA PARA ELES E O RESTO PARA OS PRIVILEXIADOS, OS HOMES VESTÍAN CON TAPARRABOS E AS MULLERES CON PRENDAS CLARAS. VIVÍAN AO LADO DO RÍO POLAS TERRAS FÉRTILES. COMÍAN PAN E CERVEZA

7. ESCRAVOS

7.1. EN EXIPTO CEÍAN QUE HABÍA MOITOS ESCRAVOS, PERO NON HABÍA MOITOS. A MAIORÍA ERAN PRISIONEIROS DE GUERRA EXTRANXEIROS E TAMÉN CIDADÁNS QUE COMETERON ALGUN DELITO. A MAIORIA ERAN HOMES PERO TAMÉN HABÍA MULLERES E NENOS.

8. PIRÁMIDE DA SOCIEDADE EXIPCIA

9. ESCRIBA

10. ESCRAVOS

11. FARAÓN EXIPCIO

12. PERIVILEXIADOS

13. NON PRIVILEXIADOS