Új eszközök a kriminálandragógiában

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Új eszközök a kriminálandragógiában by Mind Map: Új eszközök a kriminálandragógiában

1. 1. Problémafelvetés

1.1. 150%-os telítettség a börtönökben

1.2. A kapacitás határai

1.3. A bv-állomány túlterheltsége

1.4. A szabadultak 50%-a visszaeső

1.5. Az államkassza terhelése

1.6. A fogvatartottak hiányoznak a munkaerőpiacról

1.7. Újabb megoldások keresése a reintegráció hatékonyságának növelésére

2. 3. A kutatás – kutatási kérdések

2.1. Komplex stratégia

2.1.1. Elméleti kutatás

2.1.2. Empirikus kutatás (terepmunka)

2.2. Kutatási kérdések

2.2.1. Nyitott-e a magyar büntetés-végrehajtás új kezdeményezések felé?

2.2.2. Milyen lehetőségei vannak a segítőknek a fogvatartottakkal való segítő együttműködéshez?

2.2.3. Mely andragógiai programok alkalmasak arra, hogy előremoz- dítsák az elítéltek társadalomba történő visszailleszkedését?

3. 4. Hipotézisek

3.1. Létezik olyan andragógiai eszköz, amely motiválja a fogvatartottakat a segítőkkel történő együttműködésre

3.2. A szabad életben bevált speciális fejlesztő gyakorlatok a börtön keretein belül éppúgy alkalmazhatók

3.3. A fogvatartottak a csoportfoglalkozásokon tanult gyakorlatokat nem csak a közös program időtartama alatt, hanem azon túl, egyénileg is alkalmazzák

4. 2. A témaválasztás indoklása

4.1. A társadalom kettős deficitje

4.1.1. A fogvatartottakkal jelentkező költségek

4.1.2. Munkaerőpiaci, állampolgári inaktivitás

4.2. Fejleszthető területek a büntetés- végrehajtás módszertanában

4.3. Személyes tapasztalataim a bv-itézményekben végzett terepmunkám során

4.3.1. Filmklubvezetés

4.3.2. Honlapszerkesztés

4.3.3. Publikáció

5. 5. A dolgozat szerkezete

5.1. Bevezető

5.1.1. Problémafelvetés

5.1.2. Hipotézisek

5.1.3. Célok

5.2. Elméleti kutatás

5.3. Empirikus kutatás a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben

5.4. A hipotézisek vizsgálata

5.5. Összegzés

5.5.1. Az eredmények összefoglalása

5.5.2. A tapasztalatok értékelése

5.5.3. Javaslatok

6. 7. A terepmunka, terepkutatás módszertana

6.1. Módszer

6.1.1. Közös fimnézés

6.1.2. Beszélgetés

6.1.3. Élménymegosztás

6.1.4. Kérdőívezés

6.2. Forma

6.2.1. Beszélgető-kör

6.2.2. Tanfolyam

6.2.3. Tréning-jelleg

6.3. 10 alkalom, 4-4 óra, 20 fő

7. 6. Szakirodalmi áttekintés

7.1. Büntetés-végrehajtás

7.1.1. A reszocializáció céljai

7.1.2. Börtönirányzatok

7.1.3. A bv. fejlődése

7.1.4. Képességteremtés

7.2. Tréning, meditáció

7.2.1. Ismeretelsajátítás

7.2.2. Kommunikációs tréning

7.2.3. Tudatszintek

7.2.4. Meditáció

7.2.5. Résztvevő-központúság

8. 8. Eredmények – a hipotézisek vizsgálata

8.1. 1. Létezik olyan andragógiai eszköz, amely motiválja a fogvatartottakat a segítőkkel történő együttműködésre.

8.1.1. Csoportmunka

8.1.2. Beszélgetés

8.1.3. Önkéntes aktív részvétel

8.2. 2. A szabad életben bevált speciális fejlesztő gyakorlatok a börtön keretein belül éppúgy alkalmazhatók.

8.2.1. Filmklum

8.2.2. Relaxáció

8.2.3. Meditáció

8.3. 3. A fogvatartottak a csoportfoglalkozásokon tanult gyakorlatokat nem csak a tanulási környezetben, hanem azon túl, egyénileg is alkalmazzák.

8.3.1. A fogvatartottak által megfogalmazott probléma: a gyakorlatok vezetettségének hiánya

9. 9. Következtetések, javaslatok

9.1. A reintegráció támogatása andragógiai eszközökkel

9.1.1. A csoporthatás révén a személyiség önfejlesztésre való képességének erősítése

9.2. A módszerek hatékonyságának növelése

9.2.1. Rendszeres foglalkozások szervezése

9.3. További szakemberek bevonása

9.3.1. Andragógusok

9.3.2. Képzett önkéntesek

9.3.3. Civil szervezetek