Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Femtioöringar by Mind Map: Femtioöringar
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Femtioöringar

Kopparlegeringar

Blandning mellan två eller flera metaller

Grön beläggning

Efter år(?)

Oxidation?/reduktion

Oxidation = lämnar ifrån sig elektroner

Reduktion = tar upp elektroner

Oxiadtionsmedel = ämnet som lämnar ifrån sig elektroner

Reduktionsmedel = ämnet som tar upp elektroner

Regn/luftfuktighet (utomhus)

Påskyndar reaktionen

Syrerikt luft

Ärg

I luften

Väte

Syre

Kol

Övrigt

Ädelgaser

Redoxreaktioner

Saltlösningar

Aggregationsfomer

Oxidation + reduktion

Finns både spontana och icke spontana