Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Femtioöringar by Mind Map: Femtioöringar
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Femtioöringar

Kopparlegeringar

Blandning mellan två eller flera metaller

Grön beläggning

Efter år(?)

Oxidation?/reduktion

Oxidation = lämnar ifrån sig elektroner

Reduktion = tar upp elektroner

Oxiadtionsmedel = ämnet som lämnar ifrån sig elektroner

Reduktionsmedel = ämnet som tar upp elektroner

Regn/luftfuktighet (utomhus)

Påskyndar reaktionen

Syrerikt luft

Ärg

I luften

Väte

Syre

Kol

Övrigt

Ädelgaser

Redoxreaktioner

Saltlösningar

Aggregationsfomer

Oxidation + reduktion

Finns både spontana och icke spontana