Femtioöringar

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Femtioöringar by Mind Map: Femtioöringar

1. Kopparlegeringar

1.1. Blandning mellan två eller flera metaller

2. Grön beläggning

2.1. Efter år(?)

2.2. Oxidation?/reduktion

2.2.1. Oxidation = lämnar ifrån sig elektroner

2.2.2. Reduktion = tar upp elektroner

2.2.3. Oxiadtionsmedel = ämnet som lämnar ifrån sig elektroner

2.2.4. Reduktionsmedel = ämnet som tar upp elektroner

2.3. Regn/luftfuktighet (utomhus)

2.3.1. Påskyndar reaktionen

2.3.2. Syrerikt luft

2.4. Ärg

3. I luften

3.1. Väte

3.2. Syre

3.3. Kol

3.4. Övrigt

3.4.1. Ädelgaser

4. Redoxreaktioner

4.1. Saltlösningar

4.2. Aggregationsfomer

4.3. Oxidation + reduktion

4.4. Finns både spontana och icke spontana