Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ENDOKRINOLOGI by Mind Map: ENDOKRINOLOGI
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ENDOKRINOLOGI

Hirsutism & Virilisering

Hypotalamus

Hypofysen

Thyroidea

Hypertyreos

ORSAKER, Mb Graves, Nodös struma

SYMTOM & KLINIK

DIAGNOS

Hypotyreos

Orsaker: Hashimotos thyroidit, autoimmunt, jodbrist

Klinik: myxödem

Tyreoiditer

Graviditet & T

Struma

Tumörer

Binjurarna

Mb Addison

TEORI, DEFINITION, Primär binjurebarks-insuff, Genes: >80% av fallen autoimmun adrenalit!, APS I, Pern. anemi, vitiligo, alopeci, celiaki, även Kronisk aktiv hepatit!, AK mot 17-a-hydroxylas, APS II, Perniciös anemi, Vitiligo, Alopeci, Celiaki, AK mot 21-a-Hydroxylas, Sekundär binjurebarks-insuff, Pga kortisonbehandling --> nedtryckt CRH-ACTH, Även pga Hypofystumör som tränger undan ACTH-produktion (dock hyperpigmenteringen finns ej)

KLINIK, DIAGNOSTIK, BEHANDLING, SYMTOM, Svaghet, trötthet, anorexi, viktnedgång, Hyperpigmentering!, Hypotoni, ortostatism

Cushing-syndrom

Conn-syndrom

TEORI, DEFINITION, Primär hyperaldosteronism, 66% bilateral hypertrofi!, 33% ensidigt adenom, Klassisk TRIAD, Hypertoni (ger lågt S-Renin), Lågt kalium, Metabol alkalos, DIFFAR, Sekundär aldosteronism, Sjd med PERIFERA ÖDEM (ger högt S-Renin), t.ex. Levercirrhos, Hjärt-/Njursvikt, Nefrotiskt syndrom

KLINIK, SYMTOM, Trötthet, svaghet, nykturi, törst, HV, EJ perifera ödem! (pga escape-fenomenet), DIAGNOSTIK, Aldosteron/Renin-kvot, Renin norm/hög OCH Aldo låg/normal, Renovaskulär hypertoni, Malign hypertoni, Reninproducerande tumör, Renin lågt OCH Aldo högt, Primär hyperaldosteronism!, Både Renin + Aldo lågt, Cushingsyndrom, Lakritsmissbruk, Liddles syndrom, BEHANDLING, TUMÖR?, Unilateral adrenalektomi, Bilat HYPERTROFI?, Kaliumsparande diuretika

Incidentalom

=Binjure-expansivitet, en-passant-upptäckt tumör

UTREDNING, Anamnes, status, labscreening, INITIALA PROVER, dU-katekolaminer, Dexametasonhämningstest, Hypertoni?, ---> aldosteron/reninkvot, STORLEK?, Diameter > 4cm och/eller hormonöverproduktion, ---> OP!, Diameter < 4cm och normal hormonproduktion, ---> Tillväxt?, ---> OP!, Ny CT/MR efter 6 mån, Kontroller var 4år, Punktion?, EJ vid hormonöverproduktion!, Stucket feo = kris!, För verifiering av metastasmisstanke

Feokromocytom

Hyperplasi i binjurmärgen, ökade epinefrin/norepinefrin mängder

Endokrin hypertoni

Tumörer

Andrologisk endokrinologi

Transsexualism

Hormondopning

LIPID-E.

Dyslipidemi

Fetma

Metabola syndromet

ELEKTROLYTER

Ca2+ & skelett

Na/K-rubbningar

New node

ÄTSTÖRNINGAR

Anorexi

Bulimi

PEDIATRISK E.

Ärftliga metabola sjd

Intermediärmetabola sjd

Lysosomala sjd

ALLMÄNT, Defekter i nedbrytn av makromolekyler, Oftast debut under de första levnadsåren, Drabbar ofta CNS men äv andra organ, 50-tal sjukdomar kända

Mb Gaucher, Recessivt ärftlig, Ger skadat Glukocerebrosidas, FORMER, Lindrigare, Typ III - Vanligaste juvenila, Svårare, Drabbar ffa Ashkenasiska judar, http://en.wikipedia.org/wiki/Gaucher%27s_disease, SYMTOM / FYND, Typ III oftast debut i tonår, Splenomegali, Anemi (pga erytrocytnedbrytn), Trombocytopeni, Gaucherceller i benmärg, CNS, (senare), Kramper, Spastisk parapares, Osteolytiska lesioner, Kotkompressioner <---, BEHANDLING, Benmärgstransplantation, På prov:, Rekombinant Betaglukosidas, Tavesca, Tablett!, substrat-synteshämmare, minskad substratinlagring, New node

Mb Fabry

Peroxisomala sjd

Mitokondriella sjd