Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

ENDOKRINOLOGI by Mind Map: ENDOKRINOLOGI
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ENDOKRINOLOGI

Hirsutism & Virilisering

Hypotalamus

Hypofysen

Thyroidea

Hypertyreos

ORSAKER, Mb Graves, Nodös struma

SYMTOM & KLINIK

DIAGNOS

Hypotyreos

Orsaker: Hashimotos thyroidit, autoimmunt, jodbrist

Klinik: myxödem

Tyreoiditer

Graviditet & T

Struma

Tumörer

Binjurarna

Mb Addison

TEORI, DEFINITION, Primär binjurebarks-insuff, Genes: >80% av fallen autoimmun adrenalit!, APS I, Pern. anemi, vitiligo, alopeci, celiaki, även Kronisk aktiv hepatit!, AK mot 17-a-hydroxylas, APS II, Perniciös anemi, Vitiligo, Alopeci, Celiaki, AK mot 21-a-Hydroxylas, Sekundär binjurebarks-insuff, Pga kortisonbehandling --> nedtryckt CRH-ACTH, Även pga Hypofystumör som tränger undan ACTH-produktion (dock hyperpigmenteringen finns ej)

KLINIK, DIAGNOSTIK, BEHANDLING, SYMTOM, Svaghet, trötthet, anorexi, viktnedgång, Hyperpigmentering!, Hypotoni, ortostatism

Cushing-syndrom

Conn-syndrom

TEORI, DEFINITION, Primär hyperaldosteronism, 66% bilateral hypertrofi!, 33% ensidigt adenom, Klassisk TRIAD, Hypertoni (ger lågt S-Renin), Lågt kalium, Metabol alkalos, DIFFAR, Sekundär aldosteronism, Sjd med PERIFERA ÖDEM (ger högt S-Renin), t.ex. Levercirrhos, Hjärt-/Njursvikt, Nefrotiskt syndrom

KLINIK, SYMTOM, Trötthet, svaghet, nykturi, törst, HV, EJ perifera ödem! (pga escape-fenomenet), DIAGNOSTIK, Aldosteron/Renin-kvot, Renin norm/hög OCH Aldo låg/normal, Renovaskulär hypertoni, Malign hypertoni, Reninproducerande tumör, Renin lågt OCH Aldo högt, Primär hyperaldosteronism!, Både Renin + Aldo lågt, Cushingsyndrom, Lakritsmissbruk, Liddles syndrom, BEHANDLING, TUMÖR?, Unilateral adrenalektomi, Bilat HYPERTROFI?, Kaliumsparande diuretika

Incidentalom

=Binjure-expansivitet, en-passant-upptäckt tumör

UTREDNING, Anamnes, status, labscreening, INITIALA PROVER, dU-katekolaminer, Dexametasonhämningstest, Hypertoni?, ---> aldosteron/reninkvot, STORLEK?, Diameter > 4cm och/eller hormonöverproduktion, ---> OP!, Diameter < 4cm och normal hormonproduktion, ---> Tillväxt?, ---> OP!, Ny CT/MR efter 6 mån, Kontroller var 4år, Punktion?, EJ vid hormonöverproduktion!, Stucket feo = kris!, För verifiering av metastasmisstanke

Feokromocytom

Hyperplasi i binjurmärgen, ökade epinefrin/norepinefrin mängder

Endokrin hypertoni

Tumörer

Andrologisk endokrinologi

Transsexualism

Hormondopning

LIPID-E.

Dyslipidemi

Fetma

Metabola syndromet

ELEKTROLYTER

Ca2+ & skelett

Na/K-rubbningar

New node

ÄTSTÖRNINGAR

Anorexi

Bulimi

PEDIATRISK E.

Ärftliga metabola sjd

Intermediärmetabola sjd

Lysosomala sjd

ALLMÄNT, Defekter i nedbrytn av makromolekyler, Oftast debut under de första levnadsåren, Drabbar ofta CNS men äv andra organ, 50-tal sjukdomar kända

Mb Gaucher, Recessivt ärftlig, Ger skadat Glukocerebrosidas, FORMER, Lindrigare, Typ III - Vanligaste juvenila, Svårare, Drabbar ffa Ashkenasiska judar, http://en.wikipedia.org/wiki/Gaucher%27s_disease, SYMTOM / FYND, Typ III oftast debut i tonår, Splenomegali, Anemi (pga erytrocytnedbrytn), Trombocytopeni, Gaucherceller i benmärg, CNS, (senare), Kramper, Spastisk parapares, Osteolytiska lesioner, Kotkompressioner <---, BEHANDLING, Benmärgstransplantation, På prov:, Rekombinant Betaglukosidas, Tavesca, Tablett!, substrat-synteshämmare, minskad substratinlagring, New node

Mb Fabry

Peroxisomala sjd

Mitokondriella sjd