Ігор Михайлин "Основи журналістики"

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ігор Михайлин "Основи журналістики" by Mind Map: Ігор Михайлин "Основи журналістики"

1. РОЗДІЛ ПЕРШИЙ Журналіст як суб’єкт масово-інформаційної діяльності

1.1. Словник молодого журналіста ...Есей Індивідуалізовані новини Топ-журналіст

2. РОЗДІЛ ДРУГИЙ «Основи журналістики» як наукова дисципліна про теоретико-методологічні проблеми даного фаху. Структу- ра науки про журналістику

2.1. Епістемологічна сутність журна- лістики. Об’єкт і предмет журналістики. Журналістика як наука (журналістикознавство) та її найважливіші складові

3. РОЗДІЛ ТРЕТІЙ Інфраструктура журналістики

3.1. Творча спілка журналістів України. Державні органи з нагляду за здійсненням законодавства в інформаційному просторі. Періодичні видання з журналістики ......................................

3.2. Школа виховання аналітика. Журналістська освіта в Україні та Харкові. Журналістські творчі спілки та об’єднання. Міжнародна Федерація Журналістів.

3.3. Поняття про інфраструктуру та інфраструктура журналістики. Професійна підготовка журналістів. Перші в світі вищі навчальні заклади, що розпочали підготовку журналістів.