OPETUSMENETELMÄT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
OPETUSMENETELMÄT by Mind Map: OPETUSMENETELMÄT

1. lähtökohtana hyvä teoriaopetus ja ohjeet

1.1. työvaiheet

2. autonasennus

3. KESKUSTELEVA

3.1. Yritetään ymmärtää vaikeasti haltuun otettavia asioita

3.2. Lainsäädännölliset asiat

3.3. Elämänhallintaan liittyvät asiat

3.4. Esimerkkien kautta

3.5. Keskustellaan ja samalla tehdään/näytetään

3.6. Vuorovaikutuksellisuus

3.7. Sanaton ja sanallinen viestintä sekä Kuuntelu

3.8. Yhditetään useimmiten muihin opetusmenetelmiin

4. TEKEMÄLLÄ OPPIMINEN

4.1. attoaineiden itegrointi työnopetukseen

4.1.1. kemia

4.1.2. fysiikka

4.1.3. vieraat kielet

4.1.4. äidinkieli

4.1.5. matematiikka

4.2. työelämälähtöisyys

4.2.1. harjoittelu/työssäoppiminen

4.2.1.1. oppipoika/noviisi malli

4.2.2. projektityöskentely

4.2.3. tilaustyökokonaisuudet

4.3. kokonaisuudet

4.3.1. puutarhanhoito

4.3.2. autonasennus

4.3.3. keittiöala

4.3.3.1. leipominen/pullataikinan teko

4.4. aidot oppimisympäristöt

4.4.1. työpajat

4.4.2. osuuskunnat

4.4.3. työvalmentajat

4.4.4. laajennettu työssäoppinen

4.4.4.1. teoriaa työpaikalle

4.5. simulaatio-oppiminen

4.5.1. sosiaali- ja terveysala

4.6. opiskelijoiden lähtötason kartoittaminen

4.6.1. yksilölliset tarpeet

4.6.2. aiemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

4.7. OHJAUS

4.8. lähtökohtana hyvä teoriaopetus

4.8.1. työvaiheet

5. OPISKELIJA OPETTAA ITSE

5.1. opiskelijan oman osaamistason tulee olla riittävä

5.1.1. omasta ja opettajan mielestä

5.1.2. sekä opetettavan mielestä

5.2. opiskelijalle ei vastuuta ryhmästä, yksilö- tai pienryhmäopetus rajatusta aiheesta

5.3. lyhytkestoista, ei liian isoa vastuuta

5.4. opiskelijan omat arkikokemukset, pohdinta

5.5. tuoreen oivalluksen välittäminen eteenpäin

5.6. opettajalla aina kokonaisvastuu: hänen tulee kontrolloida opettavan opiskelijan osaamista

5.6.1. opettajan varmistuttava että vertaisopetus ei ole vallankäytön väline

5.6.1.1. henkilökemian ja vuorovaikutuksen toimivuus?

5.7. ei sovellu tilanteisiin, joissa korkea työturvallisuusriski

5.8. kolmannen vuosikurssin opiskelijat opettavat nuorempia, ei kuitenkaan aivan alkuvaiheessa olevia

5.9. opettajan tulee varmistua että vertaisopettaja jättää tilaa oppimiselle, eikä tee toisen puolesta

5.10. vertaisopettajan ja aiheen tulee vaihtua: ei aina vastuuta samoille opiskelijoille

5.11. opiskelijoille tietoisuus siitä, että opetustilanne osuu omalle kohdalle, vaikuttaa omaan motivaatioon

5.12. vertaisopettajan ja aiheen tulee vaihtua: ei aina vastuuta samoille opiskelijoille

5.13. vertaisopettajan ja aiheen tulee vaihtua: ei aina vastuuta samoille opiskelijoille

6. DRAAMAPEDAGOGIIKKA

6.1. Työpaikan hakeminen

6.2. Asikaspalvelutilanteet

6.3. Itseluottamuksen kasvattaminen

6.4. Ryhmäytyminen

6.5. Kielenopiskelu

6.6. Kuuntelu

6.7. Ei teatteria

6.8. Luovilla välineillä oppimista

6.9. Kiusaamisen ennaltaehkäisy

6.10. http://youtu.be/xFeHJDIuVG

7. MASTERING LEARNING

7.1. Aiempaan ymmärrykseen ja osaamiseen perustuva

7.2. Lähtötasotestit

7.3. Taso saavutettava ennen etenemistä seuraavaan tasoon

7.3.1. Opiskelija jatkaa ohjeistettuna kunnes taso saavutettu

7.4. Oppimisstrategia joka voi sisältää erilaisia työtapoja

7.5. Osaaminen osoitetaan aiheeseen sopivalla tavalla

7.5.1. Ohjaava arviointi

7.6. Yksilölliset oppimispolut