KOOLITUSE KODUTÖÖ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KOOLITUSE KODUTÖÖ by Mind Map: KOOLITUSE KODUTÖÖ

1. Toetajad

2. Tegijad

3. IT- spetsialisti tugi

4. Valmib digitaalne aastaraamat 27. veebruariks

4.1. Koostöö õpilaste ja õpetajate vahel

4.2. materjal I poolaasta kohta

4.3. digioskuste arendamine

4.4. põnevuse tekitamine

4.5. IT- tugi

5. Tehnilised vahendid

6. Mõtted

7. Toimunud üritused koolis

8. olemas kajastused ürtustest

9. juhtkond

10. Töö teostamine, plaan A

10.1. 1 kuu

10.1.1. tehnilise poole väljaselgitamine

10.1.2. materjalid õpetajatelt ning õpilastelt

10.1.3. ettevalmistus jõulupeo jäädvustamiseks

10.2. jaanuar

10.2.1. materjali ettevalmistus ja töötlemine

10.2.2. Koostöö klassijuhatajad + Kaarel, Aino,Rita, ÕE

10.2.3. Uute digioskuste omandamine (kuidas lisada teksti, pilti, videot)

10.3. Veebruar

10.3.1. korrigeerimine, lõppviimistlus

11. Plaan B

11.1. materjali dubleerimine