Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

PROCES WYCHOWANIA by Mind Map: PROCES WYCHOWANIA
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

PROCES WYCHOWANIA

Proces intencjonalny kształtowania jednostki

Zamierzony, odbywający się ze świadomością wychowującego a także wychowanka

Jesteśmy wychowywani także przez; -grupy rówieśnicze -media -czytanie książek -przykład -obserwowanie innych -kulturę i sztukę

Kształtowanie nawyków

Kształtowanie światopoglądu, systemu wartości

Kształtowanie światopoglądu jest procesem długim i skomplikowanym, wplecionym w różnorodne procesy społeczne, a w szczególności w wychowanie. Zależy od wielu czynników takich jak: rodzina, szkoła, religia, kultura, ideologia, poziom rozwoju społeczeństwa i jego organizacja, konkretny czas historyczny, w którym żyje człowiek. W kształtowaniu światopoglądu dużą rolę odgrywają także pewne indywidualne, psychologiczne predyspozycje (np. osobowość). Pedagog S. Kunowski uznał osiągnięcie światopoglądu za najwyższy etap rozwoju człowieka, dla którego osiągnięcia ważne jest także osiągnięcie pewnego poziomu rozwoju duchowego, a w tym moralnego i religijnego.

Zaspokajanie potrzeb

W zaspokajaniu potrzeb dziecka bardzo istotna jest rola dorosłych. Rodzice podczas rozmowy ze znajomymi często mówią o dziecku w jego obecności. Może wydawać się dorosłym, że dziecko jest zajęte zabawą i nie zwraca żadnej uwagi na rozmowę starszych. To nie prawda, dziecko rejestruje ich rozmowę. Gdy rodzice w takich rozmowach wypowiadają się pozytywnie, chwalą dziecko, wtedy ono zaczyna grymasić.            Psychika każdego dziecka jest inna i dlatego z każdą jednostką należy postępować inaczej. Otoczenie spostrzega swoje błędne postępowanie wobec dziecka dość późno, zazwyczaj wtedy, gdy utrwali się niewłaściwy, niepożądany sposób zaspokajania potrzeby. Aby nie dopuszczać do takich sytuacji, należy poznać mechanizm powstawania potrzeb, wtedy w sposób celowy i świadomy będziemy dążyli do wytwarzania lub nie wytwarzania u dziecka potrzeb nowych. Jeśli chodzi o mechanizm tworzenia się potrzeb nowych to tworzą się one poprzez zaspokajanie potrzeb już istniejących, a na ich powstawanie duży wpływ ma nagradzające postępowanie otoczenia. Każda nagradzana czynność może stać się odrębną potrzebą dziecka. Od wytworzenia właściwych, pożądanych potrzeb zależy takt i postępowanie otoczenia. Możemy więc dzieciom stwarzać takie sytuacje, które służą budzeniu nowych wartościowych potrzeb.