PROCES WYCHOWANIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PROCES WYCHOWANIA by Mind Map: PROCES WYCHOWANIA

1. Proces intencjonalny kształtowania jednostki

1.1. Zamierzony, odbywający się ze świadomością wychowującego a także wychowanka

2. Kształtowanie nawyków

3. Kształtowanie światopoglądu, systemu wartości

4. Zaspokajanie potrzeb