Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

IV. Državna ureditev 1.del (USTAVA) by Mind Map: IV. Državna ureditev 1.del (USTAVA)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

IV. Državna ureditev 1.del (USTAVA)

delitev

1. Zakonodajno

2. Izvršilno

3. Sodno

NA OBLIKO

oblike demokracije

posredno

neposredno

Sestava parlamenta

Državni zbor

Državni svet

Državni zbor

SESTAVA

zakonodajna veja oblasti

MANDAT

KDO RAZPISUJE VOLITVE

PRISTOJNOSTI

predlagatelji zakona

Vlada

Državni svet (DS)

vsak poslanec

državljan (>5000 podpisov)

Zakonodajni referendum

DZ je vezan na izid

KDAJ?

"promulgacija"

SPREJETJE

Državni svet

SESTAVA=40

KAJ

PRISTOJNOSTI

MANDAT

Predsednik RS

PRISTOJNOSTI

IZVOLITEV

MANDAT

KDO?

ODVZEM FUNKCIJE