IV. Državna ureditev 1.del (USTAVA)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IV. Državna ureditev 1.del (USTAVA) by Mind Map: IV. Državna ureditev 1.del (USTAVA)

1. delitev

1.1. 1. Zakonodajno

1.2. 2. Izvršilno

1.3. 3. Sodno

1.4. NA OBLIKO

1.4.1. parlamentarna republika

2. oblike demokracije

2.1. posredno

2.1.1. (volitve)

2.2. neposredno

2.2.1. (referendum, ljudska iniciatica)

3. Sestava parlamenta

3.1. Državni zbor

3.2. Državni svet

4. Državni zbor

4.1. SESTAVA

4.1.1. predsednik in podpredsednik

4.1.2. 90 poslancev + 2

4.1.2.1. VOLIJO

4.1.2.1.1. spolšno

4.1.2.1.2. enako

4.1.2.1.3. neposredno

4.1.2.1.4. tajno

4.2. zakonodajna veja oblasti

4.3. MANDAT

4.3.1. 4 leta

4.4. KDO RAZPISUJE VOLITVE

4.4.1. Predsednik RS

4.5. PRISTOJNOSTI

4.5.1. Pravo-dajna

4.5.1.1. sprjema ustavo in spremembe

4.5.1.2. sprejema zakone

4.5.1.3. druge splošne akte

4.5.1.4. svoj poslovnik

4.5.1.5. avt. razlage zakonov

4.5.1.6. ratifikacija mednarodnih pogodb

4.5.1.7. razpisuje referendume

4.5.2. Volilna

4.5.2.1. predsednika vlade

4.5.2.2. ministre

4.5.2.3. predsednika in podp. DZ

4.5.2.4. sodnike US in druge sodnike

4.5.2.5. guvernerja centralne banke

4.5.2.6. člane računskega sodišča

4.5.2.7. varuh člov. pravic

4.5.3. Nadzorna

4.5.3.1. odreja parlamentarno preiskavo

4.5.3.1.1. 1/3 poslancev

4.5.3.1.2. Državni svet

4.5.3.1.3. Imenovanje komisije

4.5.3.2. odloča o zaupnici/nezaupnici vlade

4.5.3.3. odloča o obtožbi predsednika RS, vlade, ministrov pred ustavnim sodiščem

4.5.4. RAZGLASITVE

4.5.4.1. Vojno stanje

4.5.4.1.1. (uporaba obrambnih sil)

4.5.4.2. izredno stanje

4.5.5. potrjevanje

4.5.5.1. mandate poslancev

4.5.5.2. odločanje o imuniteti

4.5.5.2.1. sodnikov

4.5.5.2.2. poslancev

5. predlagatelji zakona

5.1. Vlada

5.2. Državni svet (DS)

5.3. vsak poslanec

5.4. državljan (>5000 podpisov)

6. Zakonodajni referendum

6.1. DZ je vezan na izid

6.2. KDAJ?

6.2.1. 1/3 poslancev

6.2.2. Državni svet

6.2.3. 40.000 volilcev

6.3. "promulgacija"

6.3.1. razglašanje zakonov

6.4. SPREJETJE

6.4.1. večina volilcev

7. Državni svet

7.1. SESTAVA=40

7.1.1. predsednik

7.1.2. 4 predst. delodajalcev

7.1.3. 4 predst. delojemalcev

7.1.4. 4 predst. kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

7.1.5. 6 predst. negospodarskih dejavnosti

7.1.6. 22 predst. lokalnih interesov

7.2. KAJ

7.2.1. ZASTOPSTVO socialnih, lokalnih, poklicnih in gospodarskih interesov

7.3. PRISTOJNOSTI

7.3.1. predlaga DZ sprejem zakonov

7.3.2. daje DZ mnenje (na zahtevo)

7.3.3. zahteva od DZ odložilni veto

7.3.4. zahteva razpis referenduma

7.3.5. preiskavo o zadevah javnega pomena

7.4. MANDAT

7.4.1. 5 LET

7.4.2. imuniteta (odloča DS)

7.4.3. član DS != poslanec

8. Predsednik RS

8.1. PRISTOJNOSTI

8.1.1. Vrhovni poveljnik SV

8.1.2. razpisuje volitve v DZ

8.1.3. Razglaša ZAKONE

8.1.4. Imenuje državne funkionarje

8.1.5. postavlja in odpoklicuje veleposlanike

8.1.6. sprejema pisma

8.1.7. izdaja liste o ratifikaciji

8.1.8. odloča o pomilostitvah

8.1.9. podeljuje odlikovanja in častne naslove

8.1.10. mnenje o vprašanju (zahteva DZ)

8.2. IZVOLITEV

8.2.1. neposredne, tajne in splošne volitve

8.2.2. večina glasov

8.3. MANDAT

8.3.1. 5 + 5 + 5 LET

8.3.2. nadomešča ga predsednik DZ

8.4. KDO?

8.4.1. državljan RS

8.4.2. volitve razpiše predsednik DZ

8.5. ODVZEM FUNKCIJE

8.5.1. Obtožba DZ pred ustavnim sodiščem

8.5.2. 2/3 glasov sodnikov