ביאליק

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ביאליק by Mind Map: ביאליק

1. קורות חיים

1.1. שנות חייו

1.1.1. איפה נולד

1.1.1.1. מצב משפחתי

1.1.1.1.1. עלייה ארצה

2. בישיבת וולוז'ין

3. יחסו של ביאליק לישיבת וולוז'ין והשפעתה עליו

4. חידוש מילים

5. תרומתו לתרבות

5.1. וד משלב מוקדם של דרכו האמנותית זכה ביאליק להכרה רחבה כמשורר הלאומי, ונודעה לו השפעה רבה בחיי הציבור, ומעמד רם שקשה למצוא לו מקבילות אצל אנשי רוח בימינו.

5.1.1. לכבוד יום הולדתו ה-60 קבעה עיריית תל אביב פרס ספרותי על שמו, פרס ביאליק, המוענק לספרות יפה ולמחשבת ישראל.

5.1.1.1. כמו כן נקראו על-שמו הוצאת הספרים "מוסד ביאליק",

5.1.1.1.1. בתי ספר ורחובות ברבות מערי ישראל

6. יצירותיו של ביאליק