Otrokove pravice (USTAVA)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Otrokove pravice (USTAVA) by Mind Map: Otrokove pravice (USTAVA)

1. Konvencija o otrokovih pravicah

1.1. KDAJ

1.1.1. sprejeta: 20. november 1989

1.1.2. velja: 2.september 1990

1.1.3. Slovenija: 1992

1.2. KDO

1.2.1. Generalna skupščina Združenih narodov

1.3. CILJI

1.3.1. določiti merila za zaščito otrok pred zlorabami in zanemarjenjem

1.3.2. VODILO

1.3.2.1. načelo največje koristi otroka

1.4. 3 osnovne pravice

1.4.1. 1. Skrbstvo

1.4.1.1. (ime, državljanstvo, zdrav. varstvo, izobraževanje, počitek in igra, skrb za otroke s posebnimi potrebami in brez staršev)

1.4.2. 2. Varovanje

1.4.2.1. (ločitev od staršev, sodelovanje v oboroženih spopadih, ekonomsko ali splono izkoriščanje, fizična ali psihična zloraba)

1.4.3. 3. Udeležba

1.4.3.1. (svoboda govora, mnenja, kulture, veroizpovedi, jezika)

2. Pravica do enakosti in nediskriminacije

2.1. Država mora ščititi otroka brez izjem pred oblikami razlikovanja, kaznovanja glede na raso, spol, barvo kože, jezik,...

3. Pravica do osebne identitete

3.1. vpis v matično knjigo: ime, državljanstvo

3.2. poznavanje svojih staršev

4. Pravica do izoblikovanja lastnega mnenja

4.1. države presojajo v skladu z njegovo zrelostjo in starostjo

4.2. možnost zaslišanja na sodišču

5. Pravica do svobode izražanja

5.1. OMEJITVE

5.1.1. Zaradi spoštovanja pravic in ugleda drugih

5.1.2. zaradi varovanja državne varnosti, javnega reda, zdravja ali morale

6. Pravica otroka do svobode misli, vesti in veroizpovedi

6.1. dolžnosti staršev/skrbnikov

6.2. omejitve določa zakon

7. Pravica otroka do zasebnosti

7.1. Noben otrok ne sme biti izpostavljen samovoljnemu ali nezakonitemu vmešavanju v njegovo zasebno življenje, družino, dom ali dopisovanje, niti nezakonitim napadom za njegovo čast in ugled. V tem primeru ima pravico do zakonitega varstva.

8. Pravica otroka do duševne integritete

9. Pravica svobodnega izražanja in združevanja

10. pravica otroka do osnovnega in srednjega izobraževanja

10.1. 28. člen: Izobraževanje Pravica do brezplačnega osnovnega šolanja, možnost različnih oblik srednjega šolanja in potreba po ukrepih za zmanjšanje osipa v šolah.

11. dogovor, mednarodnisporazum

12. ostale:

12.1. hrane, vode, igre, materni jezik, zdr. varstva, ...