Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Otrokove pravice (USTAVA) by Mind Map: Otrokove pravice
(USTAVA)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Otrokove pravice (USTAVA)

Konvencija o otrokovih pravicah

KDAJ

sprejeta: 20. november 1989

velja: 2.september 1990

Slovenija: 1992

KDO

Generalna skupščina Združenih narodov

CILJI

določiti merila za zaščito otrok pred zlorabami in zanemarjenjem

VODILO, načelo največje koristi otroka

3 osnovne pravice

1. Skrbstvo, (ime, državljanstvo, zdrav. varstvo, izobraževanje, počitek in igra, skrb za otroke s posebnimi potrebami in brez staršev)

2. Varovanje, (ločitev od staršev, sodelovanje v oboroženih spopadih, ekonomsko ali splono izkoriščanje, fizična ali psihična zloraba)

3. Udeležba, (svoboda govora, mnenja, kulture, veroizpovedi, jezika)

Pravica do enakosti in nediskriminacije

Država mora ščititi otroka brez izjem pred oblikami razlikovanja, kaznovanja glede na raso, spol, barvo kože, jezik,...

Pravica do osebne identitete

vpis v matično knjigo: ime, državljanstvo

poznavanje svojih staršev

Pravica do izoblikovanja lastnega mnenja

države presojajo v skladu z njegovo zrelostjo in starostjo

možnost zaslišanja na sodišču

Pravica do svobode izražanja

OMEJITVE

Zaradi spoštovanja pravic in ugleda drugih

zaradi varovanja državne varnosti, javnega reda, zdravja ali morale

Pravica otroka do svobode misli, vesti in veroizpovedi

dolžnosti staršev/skrbnikov

omejitve določa zakon

Pravica otroka do zasebnosti

Noben otrok ne sme biti izpostavljen samovoljnemu ali nezakonitemu vmešavanju v njegovo zasebno življenje, družino, dom ali dopisovanje, niti nezakonitim napadom za njegovo čast in ugled. V tem primeru ima pravico do zakonitega varstva.

Pravica otroka do duševne integritete

Pravica svobodnega izražanja in združevanja

pravica otroka do osnovnega in srednjega izobraževanja

28. člen: Izobraževanje Pravica do brezplačnega osnovnega šolanja, možnost različnih oblik srednjega šolanja in potreba po ukrepih za zmanjšanje osipa v šolah.

dogovor, mednarodnisporazum

ostale:

hrane, vode, igre, materni jezik, zdr. varstva, ...