Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Annikan työt 2010-2011 by Mind Map: Annikan työt
2010-2011
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Annikan työt 2010-2011

Opetustehtävät 60 % = 960 h

En tiedä miten pitää laskea näitä tunteja oikein - riippuuko lainkaan enää opiskelijamäärään?

10044310 Maatalouden ymäpäristövaikutukset 8 op

Marraskuu 2010, Mustiala

10044320 Laatu- ja ympäristöhallintajärjestelmät 4 op

Marraskuu 2010, Mustiala

10047050 Ympäristöhallintajärjestelmät 3 op

Marraskuu 2010, Mustiala / VirtuaaliAMK / Avoin AMK

10047030 Maatiaisrodut ja -kasvit 3 op

Maaliskuu 2011, Mustiala / VirtuaaliAMK / Avoin AMK

20191930 Sosiaalinen media 5 op Annika / Outi / Jaana / Ulla-Maija

Tammelan kylät

Tammikuu 2011

Koulutuspaketin (konseptin) rakentaminen

Kestävän kehityksen koulutusohjelma

10001052 Maaseutu- ja ymäristöpolitiikka 4 op

Suunnitttelu

3.11.2010

Mustiala, Evo, Lepaa

Kehittäminen

Opintojaksojen kehittämien

Oman ammattialan osaamisen kehittäminen, Mustiala

RUTH hankkeen loppuraportin kirjoittaminen

Erasmus IP

Tutkimustehtävät 10% = 160 (hankerahoitus on 4 kk 2011-2013, tietoa rahoituksesta tulee syyskuussa 2010)

Hanketoiminta KnowSheep

KnowSheep - hallinnointi, osallistuminen yhteisissä kokouksissa

Oma tutkimus, Kesällä (toukokuu-elokuu) 2011, työaikaseuranta lomake käyttöön Hankerahoitus: KnowSheep), Maatiaislampaat / Kiltsin niitty

Partnerit, MTT, Juha Kantanen, Sirpa Kurppa, Tarton yliopisto / Urmas Saarma, ERIA / Riina Kaljulaid, Saare Mahe / Karen Allas, Maalamba säilitus ja aretus selts / Imbi Jäetma, Väst-Åboland kuntayhtymä, Turun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus

Uusien hankkeiden valmistelua perinnemaisemia / maatiaisia + mahdolliset matkakustannukset.

Anna Gudrung Thorhaldsdottir, Islanti

Ann Norderhaug, Bioforsk, Norja

KT:n yhteiset kehittämistehtävät 30% = 480 h

Verkkotoimintojen kehittäminen Biotalous, tarvitaan 380 h (= 76 h / ko)

Koulutustuotteiden kehittäminen https://www.mindmeister.com/maps/show/47433443, Koulutustuotteet, Energiatalous Biotalouden KT, 4 h, Hippolis - Verkottuen, 3 h, Mehiläistuotanto HAMI, 2 h, Tähkäakatemia Biotalouden KT, 20 h, Konspetin rakentaminen, OPS kehittäminen, Keke?, Omat tuotteet, Integrointi, Biotalous ja ympäristöasiat, Esimerkkien teko, Sosiaalinen media konsepti, Vieraat kielet, T&K, Sivuaineopinnot verkossa-projekti, Sosiaalinen media 5 op, Klinikka, Luova-paja

Portaalin ylläpito ja kehittäminen

BioMobiili, Artikkelikokoelma (piloottien kertomukset), LeMill työkalun testaus, Multimediatuottos (blogi, kesäkoulun jatkojalostusta, kesäkoulu tuotteena)

Verkottuen fokustiimityön tuki

Online-klinniikka

https://wiki.hamk.fi/pages/viewpage.action?pageId=10846315

Koulutusprosessin kehittäminen, aidot oppimisympäristöt varaus tehty 4000 euroa (= ? 100 h)

Teemaryhmä: Kansainvälisyys, koordinointi, https://wiki.hamk.fi/pages/viewpage.action?pageId=12109067

Kansainvälisyys, ohjeiden kirjoittaminen