Annikan työt 2010-2011

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Annikan työt 2010-2011 by Mind Map: Annikan työt 2010-2011

1. Opetustehtävät 60 % = 960 h

1.1. 10044310 Maatalouden ymäpäristövaikutukset 8 op

1.1.1. Marraskuu 2010

1.1.1.1. Mustiala

1.2. 10044320 Laatu- ja ympäristöhallintajärjestelmät 4 op

1.2.1. Marraskuu 2010

1.2.1.1. Mustiala

1.3. 10047050 Ympäristöhallintajärjestelmät 3 op

1.3.1. Marraskuu 2010

1.3.1.1. Mustiala / VirtuaaliAMK / Avoin AMK

1.4. 10047030 Maatiaisrodut ja -kasvit 3 op

1.4.1. Maaliskuu 2011

1.4.1.1. Mustiala / VirtuaaliAMK / Avoin AMK

1.5. 20191930 Sosiaalinen media 5 op Annika / Outi / Jaana / Ulla-Maija

1.5.1. Tammelan kylät

1.5.2. Tammikuu 2011

1.5.3. Koulutuspaketin (konseptin) rakentaminen

1.5.4. Kestävän kehityksen koulutusohjelma

1.6. 10001052 Maaseutu- ja ymäristöpolitiikka 4 op

1.6.1. Suunnitttelu

1.6.2. 3.11.2010

1.6.3. Mustiala, Evo, Lepaa

1.7. Kehittäminen

1.7.1. Opintojaksojen kehittämien

1.7.2. Oman ammattialan osaamisen kehittäminen

1.7.2.1. Mustiala

1.8. RUTH hankkeen loppuraportin kirjoittaminen

1.8.1. Erasmus IP

2. Tutkimustehtävät 10% = 160 (hankerahoitus on 4 kk 2011-2013, tietoa rahoituksesta tulee syyskuussa 2010)

2.1. Hanketoiminta KnowSheep

2.1.1. KnowSheep - hallinnointi, osallistuminen yhteisissä kokouksissa

2.1.2. Oma tutkimus

2.1.2.1. Kesällä (toukokuu-elokuu) 2011, työaikaseuranta lomake käyttöön Hankerahoitus: KnowSheep)

2.1.2.1.1. Maatiaislampaat / Kiltsin niitty

2.1.3. Partnerit

2.1.3.1. MTT, Juha Kantanen, Sirpa Kurppa

2.1.3.2. Tarton yliopisto / Urmas Saarma

2.1.3.3. ERIA / Riina Kaljulaid

2.1.3.4. Saare Mahe / Karen Allas

2.1.3.5. Maalamba säilitus ja aretus selts / Imbi Jäetma

2.1.3.6. Väst-Åboland kuntayhtymä

2.1.3.7. Turun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus

2.2. Uusien hankkeiden valmistelua perinnemaisemia / maatiaisia + mahdolliset matkakustannukset.

2.2.1. Anna Gudrung Thorhaldsdottir, Islanti

2.2.2. Ann Norderhaug, Bioforsk, Norja

3. KT:n yhteiset kehittämistehtävät 30% = 480 h

3.1. Verkkotoimintojen kehittäminen Biotalous, tarvitaan 380 h (= 76 h / ko)

3.1.1. Koulutustuotteiden kehittäminen https://www.mindmeister.com/maps/show/47433443

3.1.1.1. Koulutustuotteet

3.1.1.1.1. Energiatalous Biotalouden KT

3.1.1.1.2. Hippolis - Verkottuen

3.1.1.1.3. Mehiläistuotanto HAMI

3.1.1.1.4. Tähkäakatemia Biotalouden KT

3.1.1.2. Konspetin rakentaminen, OPS kehittäminen

3.1.1.2.1. Keke?

3.1.1.3. Omat tuotteet

3.1.1.3.1. Integrointi

3.1.1.3.2. Sivuaineopinnot verkossa-projekti

3.1.1.3.3. Sosiaalinen media 5 op

3.1.1.3.4. Klinikka

3.1.1.3.5. Luova-paja

3.1.2. Portaalin ylläpito ja kehittäminen

3.1.3. BioMobiili

3.1.3.1. Artikkelikokoelma (piloottien kertomukset)

3.1.3.1.1. LeMill työkalun testaus

3.1.3.2. Multimediatuottos (blogi, kesäkoulun jatkojalostusta, kesäkoulu tuotteena)

3.1.4. Verkottuen fokustiimityön tuki

3.1.5. Online-klinniikka

3.1.6. https://wiki.hamk.fi/pages/viewpage.action?pageId=10846315

3.2. Koulutusprosessin kehittäminen, aidot oppimisympäristöt varaus tehty 4000 euroa (= ? 100 h)

3.2.1. Teemaryhmä: Kansainvälisyys, koordinointi

3.2.1.1. https://wiki.hamk.fi/pages/viewpage.action?pageId=12109067

3.2.2. Kansainvälisyys, ohjeiden kirjoittaminen