De invloed van de mens op de natuur

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
De invloed van de mens op de natuur by Mind Map: De invloed van de mens op de natuur

1. Biotoop

1.1. = een leefruimte voor dieren en planten

1.1.1. Task

1.1.2. Prerequisites

1.2. Biotische factoren

1.2.1. planten en dieren

1.2.2. de mens

1.3. Abiotische factoren

1.3.1. windsterkte

1.3.2. temperatuur

2. Negatieve invloeden

2.1. sluikstorten

2.2. ontbossing

2.3. wandelen naast het pad

3. Positieve invloeden

3.1. bosregels

3.2. ecoduct

3.3. bijenhotel

4. Ecologisch evenwicht