Internet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Internet by Mind Map: Internet

1. Zastosowanie

1.1. Hosting stron internetowych

1.2. Poczta elektroniczna

1.3. Pozyskiwanie różnych informacji (poszerzanie wiedzy)

1.4. Oglądanie video

1.5. Bankowość elektroniczna

1.6. Korzystanie ze sklepów internetowych

1.7. Korzystanie z komunikatorów

2. Nazwa

2.1. Skrót od: inter-network (między-sieć)

3. Możliwe skutki korzystania z Internetu

3.1. Pozytywne:

3.1.1. Łatwa komunikacja z ludźmi

3.1.2. Możliwość łatwiejszego i legalnego sprowadzania produktów z zagranicy

3.1.3. Pozyskiwanie wiedzy ze stron naukowych

3.1.4. Informacje z kraju i ze świata na portalach informacyjnych

3.1.5. Zbieranie legalnych materiałów naukowych do szkoły

3.2. Negatywne:

3.2.1. Ryzyko zawirusowania komputera

3.2.2. Ryzyko zaatakowania przez pedofilów

3.2.3. Ryzyko włamania na internetowe konto bankowe

3.2.4. Ryzyko uzależnienia od Internetu

4. Deep Web

4.1. Handel narkotykami

4.2. Dostęp do nielegalnych informacji

4.3. Dziecięca pornografia

5. Strona techniczna

5.1. Działanie

5.1.1. HTTPS

5.1.2. HTTP

5.2. Rodzaj łączności

5.2.1. Bezprzewodowa

5.2.2. Przewodowa