Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Zastosowanie programów komputerowych w diagnostyce i terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych by Mind Map: Zastosowanie programów komputerowych w diagnostyce i terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Zastosowanie programów komputerowych w diagnostyce i terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych

Autor Maciej Nowak

Dysleksja uczniów szkoły podstawowej i metody jej diagnozowania

Terapia uczniów dyslektycznych

Programy komputerowe wspomagające proces diagnozy i terapii dysleksji

Dysleksja, dysortografia i dysgrafia w ujęciu pedagogiki rewalidacyjnej

Bibliografia

Spis treści