Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Zastosowanie programów komputerowych w diagnostyce i terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych by Mind Map: Zastosowanie programów komputerowych w diagnostyce i terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Zastosowanie programów komputerowych w diagnostyce i terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych

Autor Maciej Nowak

Dysleksja uczniów szkoły podstawowej i metody jej diagnozowania

Terapia uczniów dyslektycznych

Programy komputerowe wspomagające proces diagnozy i terapii dysleksji

Dysleksja, dysortografia i dysgrafia w ujęciu pedagogiki rewalidacyjnej

Bibliografia

Spis treści