Zastosowanie programów komputerowych w diagnostyce i terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zastosowanie programów komputerowych w diagnostyce i terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych by Mind Map: Zastosowanie programów komputerowych w diagnostyce i terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych

1. Dysleksja uczniów szkoły podstawowej i metody jej diagnozowania

2. Terapia uczniów dyslektycznych

3. Programy komputerowe wspomagające proces diagnozy i terapii dysleksji

4. Dysleksja, dysortografia i dysgrafia w ujęciu pedagogiki rewalidacyjnej

5. Bibliografia

6. Spis treści