Wychowawcze konsekwencje reklamy telewizyjnej dla dzieci wieku przedszkolnym

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wychowawcze konsekwencje reklamy telewizyjnej dla dzieci wieku przedszkolnym by Mind Map: Wychowawcze konsekwencje reklamy telewizyjnej dla dzieci wieku przedszkolnym

1. Reklama jako forma promocji

1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

1.2. Reklama telewizyjna - jej postacie i mechanizmy

1.3. Dziecko jako odbiorca reklamy telewizyjnej

1.4. Reklama telewizyjna i jej wychowawcze konsekwencje

2. Rola reklamy telewizyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym

2.1. Teren badań

2.2. Cel badań

2.3. Grupa badań

2.4. Pytanie badawcze

2.5. Hipotezy badawcze

2.6. Organizacja i przebieg badań

2.7. Wyniki badań i wnioski

2.8. Bibliografia

3. New node