Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wykorzystanie nowoczesnych multimediów w dokształcaniu nauczycieli na przykładzie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mińsku Mazowieckim by Mind Map: Wykorzystanie nowoczesnych multimediów  w dokształcaniu nauczycieli na przykładzie  Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  w Mińsku Mazowieckim
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wykorzystanie nowoczesnych multimediów w dokształcaniu nauczycieli na przykładzie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mińsku Mazowieckim

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli a multimedia

System kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Polsce

Cele, zadania i organizacja Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w Polsce

Media i multimedia jako narzędzia kształcenia, pracy i zabawy

Kształcenie i doskonalenie zawodowe dorosłych w koncepcji pedagogicznej

Charakterystyka programów multimedialnych uźywanych w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli

Część badawcza