Edukacyjne programy komputerowe w rozwoju umysłowym uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Edukacyjne programy komputerowe w rozwoju umysłowym uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej by Mind Map: Edukacyjne programy komputerowe w rozwoju umysłowym uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

1. SPIS TREŚCI

1.1. Wstęp

1.2. Rozwój poznawczy, emocjonalny i motoryczny ucznia w wieku wczesnoszkolnym

1.3. Pedagogiczne koncepcje kształcenia zintegrowanego

1.4. Programy edukacyjne