Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Edukacyjne programy komputerowe w rozwoju umysłowym uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej by Mind Map: Edukacyjne programy komputerowe w rozwoju umysłowym uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Edukacyjne programy komputerowe w rozwoju umysłowym uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozwój poznawczy, emocjonalny i motoryczny ucznia w wieku wczesnoszkolnym

Pedagogiczne koncepcje kształcenia zintegrowanego

Programy edukacyjne