Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Edukacyjne programy komputerowe w rozwoju umysłowym uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej by Mind Map: Edukacyjne programy komputerowe w rozwoju umysłowym uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Edukacyjne programy komputerowe w rozwoju umysłowym uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozwój poznawczy, emocjonalny i motoryczny ucznia w wieku wczesnoszkolnym

Pedagogiczne koncepcje kształcenia zintegrowanego

Programy edukacyjne