Llicències de Software

Project Control, Project Closing, Timeline template

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Llicències de Software by Mind Map: Llicències de Software

1. Llicències individuals

1.1. Individual (monolloc):

1.1.1. Llicència perpètua:

1.1.1.1. permet al client instal·lar i utilitzar el programari de forma indefinida.

1.1.2. Llicència de subscripció:

1.1.2.1. Permet a l'usuari utilitzar el programari per un període de temps especificat. Aquesta llicència inclou generalment el suport tècnic i accés a actualitzacions i revisions publicades durant el termini de la subscripció.

1.1.3. Llicència Freeware:

1.1.3.1. Aquest tipus de llicència s'ofereix com freeware per l'autor i no requereix el pagament de cap taxa per l'ús.

1.1.4. Llicència shareware:

1.1.4.1. Aquesta és una llicència per utilitzar el programari per a un període de prova i després ha de pagar una quota de shareware o deixar d'utilitzar el programari.

1.2. Llicències canal especial

1.2.1. OEM (fabricant d'equips originals):

1.2.1.1. Aquestes llicències cobreix el programari per a PC i portàtils autònoms i ha romandre inclòs amb el sistema informàtic i no es distribueix com un producte independent

1.2.2. Programari educatiu o acadèmic:

1.2.2.1. Programari marcada per la seva distribució a les institucions educatives i estudiants a preus reduïts.

1.2.3. No per revenda (NFR) de llicència de programari:

1.2.3.1. Les llicències específiques i restringides que estan disponibles per proveïdors de programari directament al canal de distribució i en general estan marcats NFR amb condicions explícites que no està PER A LA REVENDA.

1.3. Ús concurrent

1.3.1. Aquest tipus de llicència requereix que adquireix llicències per al nombre màxim de persones que vagin a executar el programari simultàniament.

2. Llicències individuals / Multi-usuari Control

2.1. Llicències de volum:

2.1.1. Permet al llicenciatari instal·lar el programari en un cert nombre d'equips. El titular de la llicència en general ha de complir amb un requisit mínim de compra i obté reduir els preus a canvi.

2.2. Lloc / Empresa

2.2.1. La seva llicència permet accedir al programari en un sol lloc.

2.3. Il·limitat

2.3.1. Veure llicència Lloc / Enterprise dalt.

3. Llicències de xarxa / Multi-usuari

3.1. Servidor (Xarxa)

3.1.1. El nombre de dispositius que poden accedir legalment aquest servidor al mateix temps és limitat en la concessió de llicències per servidor per al número de CAL comprats per a aquest servidor en particular.

3.1.2. Aquest tipus de llicència necessitareu una sola còpia del programari que resideix en el servidor d'arxius.

3.2. Per lloc (Màquina)

3.2.1. Aquesta llicència requereix que compri una llicència per a cada equip i / o dispositiu client on es necessita l'accés als serveis.

3.3. Per Processador

3.3.1. Una Llicència de processador en general inclou l'accés a un nombre il·limitat d'usuaris per connectar-se.

3.4. Per Mailbox (clients del sector educatiu només)

3.4.1. Té l'opció addicional de la implementació de llicències en la manera per bústia. Amb aquest model, vostè adquireix una CAL per a cada bústia únic accés a Exchange Server.

4. Complements a les llicències existents o nous

4.1. Millora

4.1.1. Aquesta llicència s'adquireix quan un usuari té una llicència de programari prèviament adquirits i que li agradaria passar a una nova versió

4.2. L'ús estudiantil

4.2.1. Això permet als estudiants a utilitzar el programari, sempre que siguin estudiants de les institucions.

4.3. L'us secundari

4.3.1. Permet a l'usuari final amb llicència per utilitzar el programari en un segon equip.

4.4. Els drets de treball a casa

4.4.1. Permet al personal a utilitzar el programari a casa. Això és eficaç durant el temps que l'equip principal de treball és autoritzat i sempre que la persona és un empleat.

4.5. Us a casa

4.5.1. Similars als drets per Treballar a casa

4.6. Subscripció / Manteniment

4.6.1. És un acord entre el titular de la llicència i el desenvolupador de programari que permet a l'usuari obtenir totes les actualitzacions o millores per al programari durant la vigència d'un contracte.