Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Мова by Mind Map: Мова

1. ВИДИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. аудіювання

1.1.1. розуміти зміст повідомлення в межах особистісної, суспільної та освітньої сфери

1.1.2. розуміти короткі прості пояснення, усне спілкування двох і більше людей; опис, сюжетні тексти, розповідь, повідомлення, пояснення, запрошення, оголошення в межах особистісної, суспільної та освітньої сфери спілкування

1.1.3. розуміти окремі знайомі слова і прості найбільш уживані фрази в ситуаціях повсякденного спілкування, а також невеликі за обсягом повідомлення та інструкції

1.1.4. розуміти інструкції і виконувати їх

1.2. говоріння

1.2.1. діалогічне мовлення

1.2.1.1. висловлювати емоції (радість, захоплення, подив, згоду, незгоду, сумнів) у зв’язку з почутим від співрозмовника; ставити запитання співрозмовникові з метою з’ясування або уточнення певної інформації у процесі спілкування, і відповідати на подібні запитання

1.2.1.2. обмінюватися репліками зі співрозмовником

1.2.1.3. робити запит нової інформації, використовуючи для цього запитання різних типів

1.2.1.4. уміти спілкуватися із співрозмовником у межах відповідної сфери спілкування; будувати діалог з використанням основних зразків мовленнєвого етикету, прийнятого у країні, мова якої вивчається

1.2.1.5. уточнювати зміст почутого в разі нерозуміння його

1.2.2. монологічне мовлення

1.2.2.1. описувати малюнок (серію малюнків), використовуючи у разі необхідності вербальні та невербальні опори

1.2.2.2. уміти висловлювати коротке повідомлення у межах відповідної сфери спілкування, передавати основний зміст прочитаного, побаченого або почутого, коротко висловлюючи своє ставлення до осіб, подій, явищ

1.3. письмо

1.3.1. описувати малюнок (серію малюнків), використовуючи у разі необхідності вербальні опори у межах відповідної сфери спілкування

1.3.2. уміти правильно у письмовій формі з використанням у разі необхідності вербальних або невербальних опор, передати основний зміст прочитаного, побаченого або почутого, коротко висловлюючи своє ставлення до осіб, подій, явищ

1.4. читання

1.4.1. читати і розуміти навчальні та нескладні адаптовані автентичні тексти, що стосуються особистісної, суспільної та освітньої сфери, а також тексти, що відображають особливості побуту, життя, культури країни, мова якої вивчається, та тексти з незначною кількістю незнайомих мовних одиниць, значення яких можна визначити за допомогою здогадки і словника, відповідно до вікових особливостей та інтересів учнів

2. Оцінювання

2.1. Оцінка за рік

2.1.1. Оцінка за семестр І

2.1.1.1. Оцінка за тему

2.1.1.2. Оцінка за тему

2.1.1.3. Оцінка за тему

2.1.1.4. Оцінка за тему

2.1.1.5. Оцінка за тему

2.1.1.6. Оцінка навичок аудіювання

2.1.1.7. Оцінка навичок говоріння

2.1.1.8. Оцінка навичок письма

2.1.1.9. Оцінка навичок читання

2.1.2. Оцінка за семестр ІІ

2.1.2.1. Оцінка за тему

2.1.2.2. Оцінка за тему

2.1.2.3. Оцінка за тему

2.1.2.4. Оцінка за тему

2.1.2.5. Оцінка за тему

2.1.2.6. Оцінка навичок аудіювання

2.1.2.7. Оцінка навичок говоріння

2.1.2.8. Оцінка навичок письма

2.1.2.9. Оцінка навичок читання

3. Сфери спілкування

3.1. Особистісна

3.1.1. Їжа; основні продукти харчування

3.1.2. Природа і погода

3.1.3. Про себе, родина, друзів, одяг, місце проживання, відпочинок і дозвілля

3.1.4. Свята

3.1.5. Тварини

3.2. Публічна

3.2.1. Подорожі, враження від подорожей, короткі відомості про країну, мова якої вивчається

3.3. Освітня

3.3.1. Навчання у школі, розпорядок дня, шкільні предмети, однокласники, види навчальної діяльності