Copy of Daudzdzīvokļu nams, kas vēlas veikt pilnīgu atjaunošanu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Copy of Daudzdzīvokļu nams, kas vēlas veikt pilnīgu atjaunošanu by Mind Map: Copy of Daudzdzīvokļu nams, kas vēlas veikt pilnīgu atjaunošanu

1. Tikšanās ar juristiem

1.1. Līgums starp Siltumu un ALTUM

1.2. Līgums starp Siltumu un RENESCO

1.3. Līgums starp māju un PESKO

1.4. Vienošanās ar Domi

2. Jautājumi??????

2.1. Kas notiek ja māja maina pārvaldnieku?

2.2. Tukšie/banku dzīvokļi?

2.3. Privātpersona-maksātnespēja?

2.4. Kas notiek ja PESKO bankrotē?

2.5. Vai dzīvoklim būs papildus izmaksas projekta sagatavošanas laikā, jo reāli izdevumi jau būs?

2.6. Dzīvokļu pirkšana/pārdošana?

2.7. Kurš atbildīgs par monitoringu? Vai pārvaldnieks varēs veikt/mainīt ISM iestatījumus?

2.8. Vai mainās īpašuma kadartrālā vērtība un pieaug nodoklis?

3. Ēkas atjaunošanas process

3.1. Energoaudits

3.2. Atjaunošana

3.2.1. Ventilācija/rekuperācija

3.2.2. Pagrabu siltināšana; hidroizolācija; risinājums, ja ir augsti gruntsūdeņi

3.2.3. Ārsienu siltināšana

3.2.4. Alokatori??

3.2.5. Logu nomaiņa

3.2.6. Būvuzraugs; autoruzraugs

3.2.7. Kāpņu telpas sakārtošana

3.2.8. Vai var izmantot AER?

3.3. Apkārtnes labiekārtošana

3.3.1. stāvlaukuma sakārtošana

3.3.2. Bērnu spēļu laukums

3.4. Atjaunošanas projekts

3.5. Tehniskais audits???

4. Mājas pārvaldnieks

4.1. Mājas lieta

4.2. Dzīvokļu sadalījums

4.2.1. Privātpersonas

4.2.2. Juridiskas perosonas

4.2.3. Sociāli maznodrošinātie

4.3. Esošais apsaimniekošanas līgums tā saturs un kvalitāte?

4.4. Kādas ir apsaimniekotāja pilnvaras EPC līguma darbības laikā?

5. PESKO=virtuve

5.1. Tikšanās ar ekspertiem

5.1.1. Ekonomikas ministrija

5.1.2. CFLA

5.1.3. LGA

5.1.4. SEB banka

5.1.5. REA

5.1.5.1. Vai jau ir izstrādāti renovācijas projekti tipveida ēkām?

5.1.6. Pensionāru apvienība

5.2. Ekonomiskais modelis

5.3. Finansējums

5.3.1. Finansējuma piesaiste projekta īstenošanai

5.3.2. Naudas iekasēšana no iedzīvotājiem

5.3.2.1. Rēķinu izrakstīšana iedz.

5.3.2.1.1. Ar krāsām, grafikiem, vizuāli pārskatāms

5.3.2.1.2. Vai tas būs izlīdzinātais maksājums?

5.3.2.1.3. No kā sastāv rēķins?

5.3.2.2. Darbs ar parādniekiem

5.4. Dome

5.4.1. Līdzfinansējums energoaudita izstrādei - 100% atbalsts

5.4.2. Līdzfinansējums apkārtnes labiekārtošanai

5.4.3. Atbalsts sociāli maznodrošinātājiem

5.4.4. Ja mājai jau ir izstrādāts energoaudits, bet vairs neatbilst esošajām būvnormatīva prasībām, vai var saņemt atkārtotu atbalstu???

5.4.5. 90 % līdzfinansējums tehniskā projekta izstrādei

6. Komunikācija

6.1. Informatīvā kampaņa iedzīvotājiem

6.1.1. Bibliotēkā

6.1.2. mājaslapā

6.1.3. Mutfilma

6.1.4. Vietējā laikrakstā

6.1.5. Tikšanās ar dažādām iedzīvotāju grupām

6.1.5.1. Skolēni

6.1.5.2. Pensionāri

6.1.5.3. u.c. apvienības

6.1.6. Dome

6.1.6.1. Mājaslapa

6.1.6.2. Informatīvie materiāli, klientu apkalpošanas centrā

7. Pēc renovācijas

7.1. Monitorings

7.2. Iedzīvotāju izglītošana

7.3. Rēķinu izrakstīšana

7.3.1. Vēsturisko datu atspoguļošana un salīdzināšana ar esošo patēriņu

8. Kritēriji mājai

8.1. Ir iespēja sasniegt vismaz 45% ekonomiju

8.2. dzīvokļu īpašnieki nodrošina garantijas depozītu 1-2 mēn maksājumu apjomā

8.3. Nav parādsaistību ar SS

8.4. EE pasākumu projekta iekšējās atdeves koef. (IRR) >0