Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Provozovny by Mind Map: Provozovny

1. Manuál pro zaměstnance (brožura)

1.1. adresy provozoven

1.2. telefony

1.3. Brno - telefony, kontaktní osoby

1.4. úřední doba

1.5. označení provozovny - cedule

1.6. pošta

1.7. klíče

1.8. činnosti při příchodu a odchodu

1.9. pracovní doba, evidence docházky

1.10. úraz

1.10.1. kniha úrazů

1.10.2. lékarnička

1.11. telefonování

1.12. drobné výdaje

1.12.1. hmotka

1.13. dress code

1.14. komunikace

2. kontrolní orgány

2.1. zrevidování jak postupovat při kontrole

2.2. ověření znalostí, přezkoušení

2.3. výkaz odpracovaných hodin z DPP

3. DPP

3.1. dohoda o ukončení, při odchodu zaměstnance nebo IS

4. úklid

4.1. zaměstnanci

4.1.1. rozsah

4.1.2. nákup úklidové prostředky

4.1.3. odměna

4.2. úklidová služba

5. vybavení provozoven

5.1. HW

5.1.1. notebook

5.2. SW

5.2.1. antivir

5.2.2. office

5.2.3. aktualizace

5.3. dekorace, nábytek

5.3.1. soupis

5.3.2. označení

5.3.3. inventura?

5.4. spotřební materiál

5.4.1. manuál

5.4.2. stanovení minimální množství

6. bezpečnost práce a PO

6.1. zaškolení zaměstnanců

6.1.1. insolvence2008?

6.1.2. externí firma?

6.2. kniha úrazů

6.3. lékarnička

7. zaměstnanci

7.1. praxe 6m

7.2. přezkoušení znalostí testem

7.3. plán proškolení