Makt og Media

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Makt og Media by Mind Map: Makt og Media

1. Demokrati

1.1. Ytringsfrihet

1.1.1. Retten til å si hva man mener uten å risikere straff for det.

1.2. Media

1.2.1. Den fjerde statsmakt

1.2.1.1. Kontrollerer de tre andre statsmaktene slik at de ikke misbruker makten sin

1.2.2. Dagsorden

1.2.2.1. "Bestemmer" hva vi skal være opptatt av

1.2.2.2. Legger føringer for politiske partier

1.2.3. Vaktbikkjefunksjonen

2. Diktatur

2.1. Ingen ytringsfrihet

2.2. Korrupte myndigheter

2.3. Media

2.3.1. Brukt for å spre propaganda

2.3.2. Ulovlig medievirksomhet

2.3.3. Sensur

3. Burma

3.1. Diktatur

3.1.1. Militærjunta

3.1.2. Bygd på frykt og korrupsjon

3.2. Ulovlig medievirksomhet

3.2.1. DVB

3.2.1.1. DVBs formål

3.2.1.2. Risikoer

3.2.1.2.1. Fengsel/tortur

3.2.1.2.2. Kilder i faresonen

3.2.1.3. Arbeidsmetoder

3.2.1.4. Burma VJ

3.2.2. Opprør

3.2.2.1. Protestmarsj i 2007

3.2.2.2. Aung San Suu Kyi

3.2.2.2.1. Demokratiforkjemper

3.2.2.2.2. Husarrest

3.2.2.3. Konsekvenser

3.2.3. Styresmaktenes reaksjoner

3.2.3.1. "Positivt"

3.2.3.1.1. Valg 2010

3.2.3.1.2. Gir etter (skjønt det er ganske usannsynlig)

3.2.3.1.3. Lot opprørerne se Aung San Suu Kyi under protestene i 2007

3.2.3.1.4. Gått til aksjon etter en DVB-sending

3.2.3.2. "Negativt"

3.2.3.2.1. Strengere

3.2.3.2.2. Skylder på andre land

3.2.3.2.3. Fjernsynsmeldinger

3.2.3.2.4. Vold

4. Borgerjournalistikk

4.1. Publikum bidrar til å skape nyhetsbildet

4.2. Andre vinklinger/perspektiver

5. Andre land

5.1. Reaksjoner på situasjonen i Burma

5.1.1. Boikotting

5.1.2. Legger press på Burma

5.1.3. Medieoppslag

6. Konklusjon

6.1. Media kan påvirke et diktatur, men bare til en viss grad