Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Makt og Media by Mind Map: Makt og Media
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Makt og Media

Demokrati

Ytringsfrihet

Retten til å si hva man mener uten å risikere straff for det.

Media

Den fjerde statsmakt, Kontrollerer de tre andre statsmaktene slik at de ikke misbruker makten sin

Dagsorden, "Bestemmer" hva vi skal være opptatt av, Legger føringer for politiske partier

Vaktbikkjefunksjonen

Diktatur

Ingen ytringsfrihet

Korrupte myndigheter

Media

Brukt for å spre propaganda

Ulovlig medievirksomhet

Sensur

Burma

Diktatur

Militærjunta

Bygd på frykt og korrupsjon

Ulovlig medievirksomhet

DVB, DVBs formål, Risikoer, Fengsel/tortur, Kilder i faresonen, Arbeidsmetoder, Burma VJ

Opprør, Protestmarsj i 2007, Aung San Suu Kyi, Demokratiforkjemper, Husarrest, Konsekvenser

Styresmaktenes reaksjoner, "Positivt", Valg 2010, Gir etter (skjønt det er ganske usannsynlig), Lot opprørerne se Aung San Suu Kyi under protestene i 2007, Gått til aksjon etter en DVB-sending, "Negativt", Strengere, Skylder på andre land, Fjernsynsmeldinger, Vold, Mot munker, Mot andre fredelige protesterende, Mot utlenlandske journalister

Borgerjournalistikk

Publikum bidrar til å skape nyhetsbildet

Andre vinklinger/perspektiver

Andre land

Reaksjoner på situasjonen i Burma

Boikotting

Legger press på Burma

Medieoppslag

Konklusjon

Media kan påvirke et diktatur, men bare til en viss grad