วิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละคร เรื่อง ใครเลวกว่ากัน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
วิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละคร เรื่อง ใครเลวกว่ากัน by Mind Map: วิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละคร เรื่อง ใครเลวกว่ากัน

1. กลัวไม่ได้แต่งงาน

2. เป็นห่วงศักดิ์

3. อินทร์

3.1. O

3.1.1. O

3.1.1.1. ต้องไปขอยืมเงินวิน

4. ศักดิ์

4.1. o

4.1.1. o

4.1.1.1. โกรธอินทร์

5. พ่อ แม่ ของอิน

5.1. o

5.1.1. o

5.1.1.1. o

5.1.1.1.1. เรียกค่าสินสอดทองมั่นแพง

6. พี่วิน

6.1. o

6.1.1. o

6.1.1.1. ขอนอนกับอินทร์เพื่อแลกกับเงิน

7. แอบชอบอินทร์มานานแล้ว

8. มีความต้องการทางเพศสูง

9. อยากได้เงิน

10. เห็นคุณค่าของลูกสาวมาก

11. อยากพิสูจน์ศักดิ์

12. อินทร์ไปนอนกับพี่วิน

13. ตัวเองหาเงินมาไม่เร็วพอ