Ігрова діяльність у початковій школі

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ігрова діяльність у початковій школі by Mind Map: Ігрова діяльність у початковій школі

1. Індивідуальна навчально-дослідна робота

2. Змістовий модуль І

2.1. Онтогенетичні корені та педагогічне значення ігрової діяльності молодших школярів

2.1.1. Теоретичний навчальний матеріал

2.1.1.1. Лекція 1. Розвиток дитячої ігрової діяльності в онтогенезі.

2.1.1.2. Лекція 2. Структура і класифікація ігор молодших школярів.

2.1.1.3. Лекція 3. Роль гри у вихованні підростаючого покоління.

2.1.2. Семінарські роботи

2.1.2.1. Семінарське заняття 1. Психолого-педагогічна сутність гри (у вигляді реферату).

2.1.2.2. Семінарське заняття 2. Гра як необхідна умова виховання дитини (у вигляді презентації).

2.1.3. Завдання для самостійної роботи

2.1.3.1. Тема 1. Розвиток дитячої ігрової діяльності в онтогенезі.

2.1.3.2. Тема 2. Структура та класифікація ігор молодших школярів

2.1.3.3. Тема 3. Роль гри у вихованні підростаючого покоління.

2.1.4. Модульна контрольна робота № 1.

3. Змістовий модуль ІІ

3.1. Психолого-педагогічні засади ігрової діяльності молодших школярів

3.1.1. Теоретичний навчальний матеріал

3.1.1.1. Лекція 4. Гра в контексті розв’язання актуальних завдань навчання молодших школярів.

3.1.1.2. Лекція 5. Методичне та організаційне забезпечення ігрової діяльності учнів молодшого шкільного віку.

3.1.2. Семінарські роботи

3.1.2.1. Семінарське заняття 3. Гра як багатофункціональний дидактичний метод навчання учнів молодшого шкільного віку.

3.1.2.2. Семінарське заняття 4. Особливості ігор за правилами та їх педагогічна організація.

3.1.3. Завдання для самостійної роботи

3.1.3.1. Тема 4. Гра в контексті розв’язання актуальних завдань навчання молодших школярів.

3.1.3.2. Тема 5. Методичне та організаційне забезпечення ігрової діяльності учнів молодшого шкільного віку.

3.1.4. Модульна контрольна робота № 2.