Комп’ютерні мережі

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Комп’ютерні мережі by Mind Map: Комп’ютерні мережі

1. Історія створення комп’ютерних мереж

1.1. Уперше здійснити віддалений зв'язок між комп'ютерами вдалося у 60-х роках XX ст. Саме в цей час почали створювати і запроваджувати найпростіші локальні комп'ютерні мережі. А в 1969 р. у США була створена комп'ютерна мережа ARPANЕТ, розроблена на замовлення Міністерства оборони США

2. Визначення комп’ютерної мережі. Види комп’ютерних мереж

2.1. Комп’ютерна мережа – це сукупність комп’ютерів, які з’єднані лініями зв’язку і оснащені комунікаційним обладнанням та комунікаційним програмним забезпеченням.

3. Топологія комп’ютерних мереж

3.1. Комп’ютерна мережа – це сукупність комп’ютерів, які з’єднані лініями зв’язку і оснащені комунікаційним обладнанням та комунікаційним програмним забезпеченням.

4. Доменна система імен

4.1. Система доменів має ієрархічну структуру. Домени верхнього рівня можуть бути географічні або адміністративні. Приклади адміністративних доменів:  com - commercial (комерційні)  edu - educational (освітні)  gov - goverment (урядові)  mil - military (військові)  net - network (комп’ютерні мережі)  org - organization (некомерційні організації)  int – international (міжнародні)

5. Мережеві протоколи

5.1. Для забезпечення узгодженої роботи в мережах передачі даних використовуються різні комунікаційні протоколи передачі даних - набори правил, яких повинні дотримуватися передавальна і приймаюча сторони для узгодженого обміну даними. Протоколи - це правила і технічні процедури, що дозволяють декільком комп'ютерам при об'єднанні в мережу спілкуватися один з одним.Існує безліч протоколів. І хоча всі вони беруть участь в реалізації зв'язку, кожен протокол має різні цілі, виконує різні завдання, володіє своїми перевагами і обмеженнями.

6. Мережеве обладнання

6.1. Мереже́ве обла́днання – пристрої, необхідні для роботи комп'ютерної мережі, наприклад: маршрутизатор, комутатор, концентратор, патч-панель та ін.