Wiek dorastania

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wiek dorastania by Mind Map: Wiek dorastania

1. Rozwój motoryczny

1.1. Faza destrukturyzacji motoryki

1.2. Faza nowej strukturyzacji

1.3. dymorfizm płciowy

2. Rozwój emocjonalny i moralny

2.1. wzmożona emocjonalność

2.2. labilność uczuciowa

2.3. wzrost dojrzałości uczuciowej

2.4. budowanie systemu wartości

3. Rozwój pamięci i myślenia

3.1. krytycyzm myślenia

3.2. rozwój myślenia:

3.2.1. abstrakcyjnego

3.2.2. hipotetycznego

3.2.3. dedukcyjnego

3.2.4. hipotetycznodedukcyjnego

3.3. oryginalne pomysły

3.4. ukierunkowanie poznania na możliwości

3.5. systematyzacja operacji umysłowych

3.6. myślenie nabiera charakteru formalnego

4. Rozwój społeczny

4.1. wzrost krytycyzmu

4.2. wzrost konfliktów

4.3. zdolność dialogu

4.4. zwiększa się efektywność współdziałania

4.5. zdolność do świadomego przekształcania rzerczywistości

4.6. kryzys autorytetów

5. Rozwój psychoseksualny

5.1. wzrost poziomu napięcia seksualnego

5.2. antagonizmy płciowe

5.3. wzrost ku znajomościom heteroseksualnym

5.4. wchodzenie w inicjację seksualną

6. Fazy

6.1. 1.

6.1.1. dziecięca

6.1.2. zwiastunów pokwitania

6.1.3. przedpokwitaniowa

6.1.4. pokwitania właściwego

6.1.5. młodzieńcza

6.2. 2.

6.2.1. Pokwitanie 11-15

6.2.2. dorastanie społeczne i kulturowe 14-18