Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wiek dorastania by Mind Map: Wiek dorastania
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Wiek dorastania

11-18 lat

Rozwój motoryczny

Faza destrukturyzacji motoryki

Faza nowej strukturyzacji

dymorfizm płciowy

zróżnicowanie motoryczne płci

Rozwój emocjonalny i moralny

wzmożona emocjonalność

labilność uczuciowa

wzrost dojrzałości uczuciowej

budowanie systemu wartości

Rozwój pamięci i myślenia

krytycyzm myślenia

rozwój myślenia:

oryginalne pomysły

ukierunkowanie poznania na możliwości

systematyzacja operacji umysłowych

myślenie nabiera charakteru formalnego

Rozwój społeczny

wzrost krytycyzmu

wzrost konfliktów

zdolność dialogu

zwiększa się efektywność współdziałania

zdolność do świadomego przekształcania rzerczywistości

kryzys autorytetów

Rozwój psychoseksualny

wzrost poziomu napięcia seksualnego

antagonizmy płciowe

w fazie pokwitania

wzrost ku znajomościom heteroseksualnym

wchodzenie w inicjację seksualną

Fazy

1.

2.