ปัญหาในหอพัก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปัญหาในหอพัก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ by Mind Map: ปัญหาในหอพัก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

1. ห้องน้ำ

1.1. กลิ่นเหม็น

1.2. ชักโครกชำรุดหลายห้อง

1.3. ประตูห้องอาบน้ำชำรุด

1.4. ก๊อกน้ำชำรุด

1.5. กลอนห้องน้ำชำรด

2. ดาดฟ้า

2.1. เก้าอี้น้อยเกินไป

2.2. โต๊ะน้อยเกินไป

2.3. ความสว่างไม่เพียงพอ

2.4. โต๊ะและเก้าอี้ชำรุด

3. อุปกรณ์ทำความสะอาด

3.1. ไม้กวาดชำรุด

3.2. ไม่เพียงพอ

4. ลิฟท์

4.1. กลิ่นเหม็น

4.2. บรรจุคนได้น้อย

4.3. เวลาเคลื่อนที่ช้ามาก

4.4. ไฟหน้าลิฟท์ชั้น 6 ชำรุด

5. หน้าห้องนอน

5.1. ชั้นวางรองเท้าไม่เพียงพอ

5.2. ไฟบางหลอดเปิดไม่ติด

6. ห้องกีฬา

6.1. ห้องเล็กเกินไป

6.2. จัดอุปกรณ์ไม่ค่อยเป็นระเบียบ

6.3. อากาศไม่ถ่ายเท

6.4. อุปกรณ์ออกกำลังกายชำรุด

6.5. อุปกรณ์กีฬาไม่เพียงพอ

7. ห้องนอน

7.1. น้ำรั่ว ซึม

7.2. ปลั๊กไฟชำรุด

7.3. อากาศไม่ถ่ายเท

7.4. wifi ต่อไม่ค่อยติด

7.5. โต๊ะหนังสือขนาดไม่เหมาะสมกับนิสิต

7.6. มุ้งลวดชำรุด

7.6.1. ทำให้เเมลงเข้ามาได้ เช่น เเมลงก้นกระดก

8. ระเบียงตากผ้า

8.1. ราวตากผ้าไม่เพียงพอ

8.2. ราวตากผ้าต่ำเกินไป

8.3. มีตะไคร้น้ำขึ้น

8.4. บริเวณทางเดินคับแคบ

9. ร้านอาหารใต้หอพัก

9.1. ราคาไม่เหมาะสมกับคุณภาพ

9.2. ของขายไม่หลากหลาย

10. ร้านซักรีด

10.1. ส่งผ้าไม่ครบ

10.2. ส่งผ้าช้า

10.3. ซักไม่สะอาด