Психолого-педагогічні основи навчання англійської мои дітей дошкільного віку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Психолого-педагогічні основи навчання англійської мои дітей дошкільного віку by Mind Map: Психолого-педагогічні основи навчання англійської мои дітей дошкільного віку

1. Модуль 1. Загальні питання психолого-педагогічних основ викладання англійської мови

1.1. Психолого-педагогічна модель оволодіння іноземною мовою. Пізнавальні процеси у засвоєнні та оволодінні іноземною мовою

1.1.1. Семінарське заняття

1.2. Психологічні засади навчання іноземних мов

1.3. МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

2. Модуль 2. Особливості формування мовних навичок та комунікативних умінь на заняттях з англійської мови

2.1. Ситуативне забезпечення навчально-мовленнєвої діяльності дошкільників

2.1.1. Семінарське заняття

2.2. Особливості засвоєння звукового аспекту мовлення, оволодіння лексичними та граматичними навичками

2.2.1. Семінарське заняття

2.3. Основні передумови успішної діяльності дошкільників на занятті з англійської мови

2.3.1. Семінарське заняття

2.4. МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

3. Загальні відомості про курс

3.1. Презентація курсу "Психолого-педагогічні основи навчання англійської мови дітей дошкільного віку"

3.2. Робоча навчальна програма курсу "Психолого-педагогічні основи навчання англійської мови дітей дошкільного віку"

3.3. Навчально-методична карта курсу

3.4. Критерії цінювання

3.5. Друковані джерела

3.6. Інтернет-джерела

3.7. Словник до курсу "Психолого-педагогічні основи навчання англійської мови дітей дошкільного віку"