Модуль 4. Організація навчального процесу з іноземних мов

SB
sasha b

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Модуль 4. Організація навчального процесу з іноземних мов by Mind Map: Модуль 4. Організація навчального процесу з іноземних мов

1. Тема 13. Планування та контроль у навчанні іноземної мови.

1.1. Функції контролю та вимоги до нього. Види та форми контролю. Об’єкти контролю. Тестовий контроль.

2. Goal

2.1. Типи, структура, зміст та специфіка уроку іноземних мов. Вимоги до сучасного уроку іноземних мов. Схема аналізу уроку іноземних мов.

2.2. Семінар 10. Структура та зміст уроку.

2.2.1. План

2.2.2. 1. Типи, структура, зміст та специфіка уроку ІМ.

2.2.3. 2. Вимоги до сучасного уроку ІМ.

2.2.4. 3. Схема аналізу уроку ІМ.

3. Тема 14. Система вправ для навчання іноземної мови у початкових класах.

3.1. Лінгвопсихологічна характеристика мовленнєвої діяльності та спілкування. Система вправ для формування навичок та вмінь: а) сучасні вимоги до вправ; б) структура вправи; в) критерії та типи вправ. Проблема навичок та вмінь мовлення.

3.2. Семінар 12. Система вправ для навчання іноземної мови у початкових класах.

3.2.1. План

3.2.2. 1. Лінгвопсихологічна характеристика мовленнєвої діяльності та спілкування.

3.2.3. 2. Система вправ для формування навичок та вмінь.

3.2.4. а) сучасні вимоги до вправ;

3.2.5. б) структура вправи;

3.2.6. в) критерії та типи вправ;

3.2.7. 3. Проблема навичок та вмінь мовлення.

4. Тема 11. Організація і планування навчальної та позакласної роботи з іноземної мови.

4.1. Навчальний процес з іноземної мови. Його організація. Успішність планування. Система планування: а) календарно-річний план; б) тематичний план; в) поурочний план. Цілі навчання ІМ та хід уроку.

4.2. Семінар 11. Планування та контроль у навчанні іноземної мови. Планування навчальної та позакласної роботи з іноземної мови.

4.2.1. План

4.2.2. 1. Функції контролю та вимоги до нього.

4.2.3. 2. Види та форми контролю.

4.2.4. 3. Об’єкти контролю.

4.2.5. 4. Тестовий контроль.

4.2.6. 5. Навчальний процес з іноземної мови. Його організація.

4.2.7. 6. Успішність планування.

4.2.8. 7. Система планування:

4.2.9. а) календарно-річний план;

4.2.10. б) тематичний план;

4.2.11. в) поурочний план.

4.2.12. 8. Цілі навчання ІМ та хід уроку.

5. Самостійна робота

5.1. презентації

5.2. реферати

5.3. доповіді

5.4. проекти

5.5. тестування

6. Тема 15. Основи методики інтенсивного навчання.

6.1. Поняття «сугестологія» та суть інтенсивного навчання. Принципи методу активізації.

6.2. Семінар 13.Основи методики інтенсивного навчання.

6.2.1. План

6.2.2. 1. Поняття «сугестологія» та суть інтенсивного навчання.

6.2.3. 2. Принципи методу активізації.

6.2.4. а) принцип особистісного спілкування;

6.2.5. б) особистісно-рольовий принцип;

6.2.6. в) принцип концентрованої організації навчального матеріалу і навчального процесу;

6.2.7. г) принцип колективної взаємодії;

6.2.8. д) принцип поліфункціональності вправ.

6.2.9. 3. Поетапна реалізація моделі інтенсивного навчання.

6.2.10. 4. Приклади вправ, що виконуються на етапах тренування і практики у спілкуванні.