Sosiaalinen media opetuskäytössä

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sosiaalinen media opetuskäytössä by Mind Map: Sosiaalinen media opetuskäytössä

1. Facebook

1.1. Ryhmätyöt

1.1.1. Asioista sopiminen

1.1.2. Tiedostojen jakaminen

1.1.2.1. Toiminnalliset menetelmät

1.1.3. Lukupiirit ja niistä keskustelu

1.2. Keskustelukurssit

1.3. Verkkokurssit

1.4. Ryhmänohjaus

1.4.1. Ryhmän seinä

1.5. Työssäoppimisen ohjaus

2. Youtube

2.1. Tutkintosuoritukset tai korvaustehtävät videona (ei julkinen)

2.2. Ansiokkaiden opiskelutöiden jako suuremmalle yleisölle

2.3. Youtube

2.3.1. Käytännön harjoitusten dokumentointi

2.3.2. Videoharjoitusten palautukset

2.4. Opintoaineistona ja keskustelun pohjana

2.5. Muusikin jako opetustilanteissa

2.6. Työnopastuksessa tai perehdyttämisessä

3. Vimeo

3.1. Videomateriaalin esitys

4. Second Life

4.1. Opetustilanteen simulointi virtuaalisesti

4.2. Ryhmätöiden tekeminen

4.3. PELIT oppimisen välineenä, esim. Steam

5. Skype

5.1. Online opetustilanne

5.2. Arviointikeskustelu

5.3. Henkilökohtaistamiskeskustelu

5.4. Ohjauskeskustelu

5.5. Lukupiirityöskentely

6. Whatsapp

6.1. Yhteydenpito opiskelijoihin, tiedotus

6.2. Kuvallisten "oppimispäiväkirjojen" luonti

6.3. Pienryhmän aikatauluista sopiminen

7. Google+

7.1. Vastaavia mahdollisuuksia kuin Facebookissa

7.2. Tiedottaminen

7.3. Ilmoitustaulu

7.4. Opetuksen kehittämisen alusta

7.5. Itseopiskelu

8. Google Drive

8.1. Ryhmätyödokumenttien kirjoittaminen

8.2. Palautteen kerääminen

8.3. Opetusmateriaalin säilyttäminen ja jakaminen

9. Google Hangouts

9.1. Ryhmätöiden tekeminen etänä

9.2. Verkkoluennot

9.3. Lukupiirityöskentely

10. Twitter

10.1. Ajankohtaisaiheiden seuraaminen

10.2. Uutena toimintona ryhmökeskustelut

10.3. Seminaarien kommentointi

11. Instagram

11.1. Kuvia ja lyhyitä videoita tietystä teemasta yhteisesti sovitulla hashtagilla

11.2. Koulutustapahtumien viestiseinä?

11.3. FLICKER

12. Blogi-sovellukset

12.1. Ryhmien yhteiset blogit

12.2. Opiskelijoiden oppimispäiväkirjat

12.3. Blogger, Wordpress, Vuodatus

12.4. Oppiminen blogosfäärin sisällöistä

12.5. Oppimisen seuraaminen ja arvioiminen

13. WIKI

13.1. Opetuksen kehittämisen alusta

13.2. Oppimateriaalin rakentaminen ja käyttö

14. SlideShare

14.1. Oppimateriaalin jako

14.2. Käyttö oppimateriaalina

15. Padlet, Glosteri

15.1. Virtuaaliset seinät: esim. SWOT-analyysi

15.2. Aktivoi myös hiljaiset opiskelijat

15.3. Jättää helposti jaettavan jäljen ryhmätöistä

16. Prezi

16.1. Diaesitykset

17. Doodle

17.1. Tapaamisaikataulujen sopiminen

18. LinkedIn

18.1. Asiantuntijaverkostojen hyödyntäminen opinnoissa

18.2. Asiantuntijaverkostojen hyödyntäminen opetusta suunniteltaessa