Os pronomes persoais

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Os pronomes persoais by Mind Map: Os pronomes persoais

1. Substitúen substantivos ou f. n., f.subst.

1.1. Ex.: Eles nunca viaxan con nós.

2. Teñen flexión de xénero,número e persoa

2.1. Ex.: Non volo daremos a vós

3. 2 Tipos

3.1. Pronomes persoais tónicos

3.1.1. Formas sen preposición

3.1.1.1. Eu, Ti, El, Ela, Nós, Vós, Eles, Elas , Nosoutros/as, Vosoutros/as

3.1.2. Formas con preposición

3.1.2.1. Comigo, contigo, consigo, connosco, convosco, consigo

3.2. Pronomes persoais átonos

3.2.1. Me, te, se, che, lle, lles, o, lo no, a, la, na, os, los nos, vos, as, las, nas