עונת החורף

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
עונת החורף by Mind Map: עונת החורף

1. מעיל

2. כובע

3. מטריה

4. גשם

5. שלג

6. מגפים