Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Rozwój dziecka z nadpobudliwością psychoruchową by Mind Map: Rozwój dziecka z nadpobudliwością psychoruchową
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Rozwój dziecka z nadpobudliwością psychoruchową

Wyniki badań i ich analiza

Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową

Terminologia stosowana w literaturze fachowej

Co to jest nadpobudliwość psychoruchowa

Przyczyny występowania ADHD

Charakterystyczne cechy zachowań dziecka z nadpobudliwością psychoruchową

Pojęcie rozwoju dziecka pięcioletniego

Problematyka badawcza na tle wybranego przypadku

Uzasadnienie wyboru wybranego przypadku

Cel i przedmiot badań

Pytania i hipotezy badawcze

Metody i techniki badań