Rozwój dziecka z nadpobudliwością psychoruchową

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rozwój dziecka z nadpobudliwością psychoruchową by Mind Map: Rozwój dziecka z nadpobudliwością psychoruchową

1. Wyniki badań i ich analiza

2. Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową

2.1. Terminologia stosowana w literaturze fachowej

2.2. Co to jest nadpobudliwość psychoruchowa

2.3. Przyczyny występowania ADHD

2.4. Charakterystyczne cechy zachowań dziecka z nadpobudliwością psychoruchową

2.5. Pojęcie rozwoju dziecka pięcioletniego

3. Problematyka badawcza na tle wybranego przypadku

3.1. Uzasadnienie wyboru wybranego przypadku

3.2. Cel i przedmiot badań

3.3. Pytania i hipotezy badawcze

3.4. Metody i techniki badań