Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Rozwój dziecka z nadpobudliwością psychoruchową by Mind Map: Rozwój dziecka z nadpobudliwością psychoruchową
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Rozwój dziecka z nadpobudliwością psychoruchową

Wyniki badań i ich analiza

Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową

Terminologia stosowana w literaturze fachowej

Co to jest nadpobudliwość psychoruchowa

Przyczyny występowania ADHD

Charakterystyczne cechy zachowań dziecka z nadpobudliwością psychoruchową

Pojęcie rozwoju dziecka pięcioletniego

Problematyka badawcza na tle wybranego przypadku

Uzasadnienie wyboru wybranego przypadku

Cel i przedmiot badań

Pytania i hipotezy badawcze

Metody i techniki badań