Rola zabawy w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rola zabawy w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym by Mind Map: Rola zabawy w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym

1. 4. Zdolności dziecka ,a dobór odpowiednich zabawek

2. 3. Nauka współpracy podczas zabawy

3. b) Znaczenie zajęć umuzykalniających w ogólnym rozwoju dziecka

4. a) Znaczenie zabawy dla rozwoju dzieci

5. 2. Zabawa i ruch jako podstawowe formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym

6. d) Zabawy fundaMentalne we wspomaganiu rozwoju dziecka

7. c) Rozwój funkcji poznawczych

8. Rozdział 1. O zabawie dziecka w świetle literatury przedmiotu

9. ROZDZIAŁ 3. Zabawa jako metoda edukacji dzieci w przedszkolu w świetle dotychczasowych badań

10. Rozdział 2 ROLA ZABAWY W ROZWOJU DZIECKA

11. 1. Rodzaje i funkcje zabaw

12. 1. Czynniki wpływające na zabawę dziecka

13. a) Rozwój fizyczny i ruchowy dziecka

14. b) Rozwój emocjonalno- społeczny