Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Rola zabawy w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym by Mind Map: Rola zabawy w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Rola zabawy w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym

4. Zdolności dziecka ,a dobór odpowiednich zabawek

3. Nauka współpracy podczas zabawy

b) Znaczenie zajęć umuzykalniających w ogólnym rozwoju dziecka

a) Znaczenie zabawy dla rozwoju dzieci

2. Zabawa i ruch jako podstawowe formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym

d) Zabawy fundaMentalne we wspomaganiu rozwoju dziecka

c) Rozwój funkcji poznawczych

Rozdział 1. O zabawie dziecka w świetle literatury przedmiotu

ROZDZIAŁ 3. Zabawa jako metoda edukacji dzieci w przedszkolu w świetle dotychczasowych badań

Rozdział 2 ROLA ZABAWY W ROZWOJU DZIECKA

1. Rodzaje i funkcje zabaw

1. Czynniki wpływające na zabawę dziecka

a) Rozwój fizyczny i ruchowy dziecka

b) Rozwój emocjonalno- społeczny