Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Rola zabawy w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym by Mind Map: Rola zabawy w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Rola zabawy w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym

4. Zdolności dziecka ,a dobór odpowiednich zabawek

3. Nauka współpracy podczas zabawy

b) Znaczenie zajęć umuzykalniających w ogólnym rozwoju dziecka

a) Znaczenie zabawy dla rozwoju dzieci

2. Zabawa i ruch jako podstawowe formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym

d) Zabawy fundaMentalne we wspomaganiu rozwoju dziecka

c) Rozwój funkcji poznawczych

Rozdział 1. O zabawie dziecka w świetle literatury przedmiotu

ROZDZIAŁ 3. Zabawa jako metoda edukacji dzieci w przedszkolu w świetle dotychczasowych badań

Rozdział 2 ROLA ZABAWY W ROZWOJU DZIECKA

1. Rodzaje i funkcje zabaw

1. Czynniki wpływające na zabawę dziecka

a) Rozwój fizyczny i ruchowy dziecka

b) Rozwój emocjonalno- społeczny